Effektiv samverkan och lokal delaktighet i skärgården

Ö för Ö är en lokalt förankrad process initierad av Länsstyrelsen i Stockholm. Processen samlar alla parter som har ansvar eller verksamhet på kärnöarna och dess omgivande skärgårdssamhällen i Stockholms skärgård. Syftet är att ta fram projektplaner för utvecklingsarbete på öarna. 

Under perioden 2016-08-17-2019-03-31 drevs Ö för Ö med projektmedel från landsbygdsprogrammet 2014-2020 och medfinansierades av Länsstyrelsen. Stödet från landsbygdsprogrammet finansierades delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ö för Ö och utvecklingen av samarbetsplattformen har även medfinansierats av Region Stockholm.

Unika utvecklingsprojekt på varje ö

Skärgårdens utmaningar och möjligheter är stora och förutsättningarna skiljer sig åt för varje ö. Antalet bofasta, antal besökare, ägarstruktur, kommunikationer och tillgång till offentlig service är exempel på några faktorer. För att möta varje ö:s förutsättning arbetar vi gemensamt med att identifiera utmaningar och möjligheter och prioritera och samordna insatser. Med hjälp av kartläggning och workshop inventeras en ö och dess omgivande skärgårdssamhälle i taget och lokala projekt skapas. Projektsidor för de projekt som skapats hittills hittar du på respektive ös sida.

Öarna i Stockholms skärgård

Ö för Ö omfattar de kärnöar som är utpekade i Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen och dess omgivande skärgårdssamhällen. En kärnö är en ö som uppskattas kunna erbjuda en grundläggande samhällsservice och infrastruktur, som allmän båttrafik året runt.