Kontakta Kulturrådet: support(a)kulturradet.se
Telefon 08-519 264 01


Om stödet

Kulturrådet delar varje år ut cirka 2,5 miljarder kronor inom områdena: litteratur, läsfrämjande och bibliotek, bild- och formkonst samt museer, musik, teater, dans och nutida cirkus, skapande skola och nationella minoriteters kultur.

Ansök om bidrag

Organisationer och fria aktörer kan beviljas bidrag av Kulturrådet. De flesta bidrag går att söka under en begränsad ansökningsperiod via Kulturrådets onlinetjänst. Kulturrådet får inte lämna bidrag till någon som har skulder till staten för skatt eller avgift. Kulturrådet får inte heller lämna bidrag till företag som är i likvidation.