Kontaktperson på Länsstyrelsen:

Christina Rehnberg, 010-223 14 55, christina.rehnberg(a)lansstyrelsen.se

Om programmet
Central Baltic-programmet 2014-2020 är ett av EUs strukturfondsprogram under målet om territoriellt samarbete. Programmet har 115 miljoner euro från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) för att finansiera samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Estland, Finland (inklusive Åland) och Lettland. Programmet har ett specifikt delprogram för ”Skärgårdar och öar”.

Det går att få finansiering med upp till 75 procent av sina projektkostnader. Projekt som får stöd ska bidra till minst ett av programmets fyra insatsområden.

1. Stärkt ekonomisk konkurrenskraft i regionen
 • Flera kunskapsintensiva företag i mellersta Östersjöregionen
 • Mer entreprenöriella ungdomar
 • Större export från små och medelstora företag i mellersta Östersjöregionen till nya marknader
2. Hållbar användning av våra gemensamma resurser
 • Natur- och kulturresurser som utvecklas till hållbara turistattraktioner
 • Hållbart planerade marina områden och kustområden
 • Förbättrad stadsplanering i mellersta Östersjöregionen
 • Minskade inflöden av näringsämnen, farliga ämnen och giftiga ämnen i Östersjön
3. Ökad tillgänglighet i regionen
 • Förbättrade transportflöden av människor och gods
 • Förbättrad service i redan existerande små hamnar för att bidra till regional mobilitet och turistutveckling
4. Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap
 • Fler människor som drar nytta av starkare samhällen i mellersta Östersjöregionen
 • Mer sammanhållna yrkesutbildnings- och träningsprogram i mellersta Östersjöregionen

  Vilka kan söka?

  I Sverige kan offentliga eller privata organisationer från följande län delta: Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Östergötland och Örebro. Projektpartners kan till exempel vara kommuner, regionförbund, landsting, myndigheter, högskolor, universitet, forskningsinstitutioner, näringslivsorganisationer, ideella föreningar, stiftelser, osv.

  För mer information om stödet se: http://www.centralbaltic.eu

  Via kontaktpunkten vid Länsstyrelsen i Stockholms län går det att få hjälp med partnersök, stöd i projektutveckling och en första konsultation.