Kontaktperson Leader Stockholmsbygd
Susanne Ortmanns, susanne(a)leaderstockholmsbygd.se
Telefon 076-213 18 10

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden står för stöd som man kan söka för att utveckla sin bygd utifrån de lokala förutsättningarna. Projekt som drivs enligt leadermetoden sker i samverkan mellan människor och organisationer i ett område och syftar till ökat livskvalitet, företagande, arbetstillfällen, social inkludering och en god miljö.

Det finns 48 leaderområden i Sverige. Ett av dessa är Leader Stockholmsbygd. Styrelsen består av representanter från ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor (kommuner). Kommunerna i skärgården; Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn omfattas av Leader Stockholmsbygd. Kust och skärgård i Östhammar kommun ingår även, för projekt inom havs- och fiskerifonden.

Styrelsen har skrivit en utvecklingsstrategi för området som heter ”Stockholmsbygd – Landsbygd och skärgård där lokala initiativ i samspel med omvärlden utvecklar hållbara attraktiva samhällen som sprider framtidstro”.

I den beskriver de fyra insatsområden som de anger att projekten ska fokusera på för att få stöd (inte alla i ett och samma projekt);

  • En attraktiv bygd att bo och verka i (medel är snart slut inom detta område)
  • En attraktiv bygd att besöka
  • Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet
  • En god miljö och ökad hållbarhet

Jordbruksverket är ansvarig förvaltningsmyndighet som reglerar arbetet inom Leader. Leaderområdet har en tilldelad budget som styrelsen kan besluta om till olika prioriterade projektansökningar. Pengarna kommer från EU:s strukturfonder (Landsbygdsfonden, Havs-/fiskerifonden och Socialfonden), svenska staten och de medverkande kommunerna.

Leader Stockholmsbygd har ett kansli i Norrtälje, med en verksamhetsledare Susanne Ortmanns. Verksamhetsleden besöker intresserade aktörer för att diskuteraprojektidéer och hjälpa projektgruppen genom ansökningsprocessen.