Kontaktperson Leader Stockholmsbygd
Susanne Ortmanns, susanne(a)leaderstockholmsbygd.se
Telefon 076-213 18 10

Om stödet

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen. Ordet LEADER är en fransk förkortning och står för länkar mellan åtgärder som stärker landsbygdens ekonomi.

Leader Stockholmsbygd är ett av 48 leaderområden i Sverige som arbetar med medel från EU:s strukturfondsprogram 2014-2020. Budgeten har i det närmaste förbrukats, och nya pengar är inte att vänta förrän tidigast 2022 inom ramen för nästa programperiod 2021-2027.

Projekt som drivs enligt leadermetoden bidrar till att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av livskvalitet, företagande, arbetstillfällen, social inkludering och en god miljö. Några nyckelord för Leader är underifrånperspektiv, lokal kunskap, samarbete, tre-partnerskap, nytänkande och lokalt fattade beslut.

Leader Stockholmsbygd har ett kansli i Norrtälje, med en verksamhetsledare Susanne Ortmanns. Verksamhetsleden besöker intresserade aktörer för att diskutera projektidéer och hjälpa projektgruppen genom ansökningsprocessen.