Kontaktperson på Länsstyrelsen;
Mattias Jansson, mattias.jansson(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 13 78

Om stödet
LONA-bidrag ska stimulera och främja kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. Alla länets kommuner har medverkat i något eller flera LONA-projekt sedan starten av den lokala naturvårdssatsningen 2004.
 
Ansök om LONA-bidrag
Nya ansökningar om LONA-bidrag kan göras till den 1 december 2017 och beslut meddelas under våren 2018. Nästa ansökningsperiod med en rimlig tidshorisont stänger 1 december 2017.

Ansökan
Ansökan görs genom att ett projekt skrivs in i Naturvårdsverkets LONA-register, se länk nedan. Därefter ska ansökan även skickas in undertecknad på papper till Länsstyrelsen. Vem som helst kan registrera sig som initiativtagare och registrera ett projektförslag i LONA-registret, men det är bara kommunen som kan ansöka om bidrag.

Ansökan diarieförs först när den inkommer på papper till Länsstyrelsen. Alla insända ansökningar ska ha underskrift i original och medfinansieringsintyg med underskrift i original.