Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Mattias Jansson, mattias.jansson(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 13 78

Om stödet

LONA-bidrag ska stimulera och främja lokala långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. Alla länets kommuner har medverkat i något eller flera LONA-projekt sedan starten av den lokala naturvårdssatsningen 2004. 

Ansökan om LONA-bidrag

Det är bara kommuner som kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer (till exempel intresseorganisationer) kan initiera projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Projekttiden kan vara upp till fyra år.

Nya ansökningar om LONA-bidrag kan göras årligen senast den 1 december  så länge satsningen pågår. Bidragsbeslut för projekt som är avsedda att starta under året meddelas under våren.

Ansökan görs genom att ett projekt skrivs in i Naturvårdsverkets LONA-register, se länk nedan. Därefter ska ansökan även skickas in undertecknad till Länsstyrelsen. Vem som helst kan registrera sig som initiativtagare och registrera ett projektförslag i LONA-registret, men det är bara kommunen som kan ansöka om bidrag.

Satsning på vilda pollinatörer 2020 – 2022

2020 börjar en nationell satsning för att främja vilda pollinatörer och pollinering. En del av satsningens medel ska gå till LONA-projekt som gynnar pollinering och pollinatörer, t.ex. vildbin och fjärilar. För pollineringsprojekt som avses starta 2020 gäller en extra ansökningsomgång med sista ansökningsdag den 22 mars.

Satsning på våtmarker 2018 – 2020

2018 inleddes en nationell våtmarkssatsning som pågår åtminstone till och med 2020. En del av våtmarkssatsningens medel går till våtmarksprojekt med vattenhushållande syfte i LONA.