Kontaktpersoner på Tillväxtverket:
Camilla Jägerhem, camilla.jagerhem(a)tillvaxtverket.se, 08-681 65 93
Erika Holmgren, erika.holmgren(a)tillvaxtverket.se, 08-681 92 36

Om stödet 

För att kunna driva företag och bo i landsbygder, behöver där finnas kommersiell service. Det kan handla om dagligvaror, drivmedel, post och paket. Nu kan du söka pengar för att stärka servicen genom pilotprojekt.

Projekt som fokuserar på ökad tillgänglighet till kommersiell service i form av dagligvaror, drivmedel, post, paket och betaltjänster kan söka stöd.

I utlysningen prioriteras:
  • Projekt som vill testa ny teknik och nya arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya lösningar. Det kan också avse förstudier.
  • Pilotprojekt som är unika i sitt slag och där resultatet är av regionalt och nationellt intresse.

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 som styr vilka insatser vi prioriterar. Tillväxtverket handlingsplan för landsbygdsprogrammet finns i den tredje gröna boxen Ansök om stöd genom Landsbygdsprogrammet. Den här utlysningen ingår i landsbygdsprogrammets delåtgärd 16.2, Samarbete – Stöd till utveckling inom jordbruk, livsmedel och skog samt pilotprojekt inom fokusområde 6b.

Vem kan söka stöd?

Utlysningen vänder sig till offentliga organisationer, stiftelser, föreningar och allmännyttiga bolag. Sista datum för ansökan är 31 augusti 2020.