Kontaktpersoner på Tillväxtverket:
Camilla Jägerhem, camilla.jagerhem(a)tillvaxtverket.se, 08-681 65 93
Erika Holmgren, erika.holmgren(a)tillvaxtverket.se, 08-681 92 36

Om stödet

Långa avstånd gör att varutransporter är en utmaning för operatörer i gles- och landsbygder. Därför utlyser Tillväxtverket nu medel för att få till bättre och smartare transportlösningar till landets glesare områden.

Utlysning avser projektmedel till utveckling av lokala servicelösningar. Under perioden 1 september till 30 november har utlysningen särskilt fokus på samordnade logistiklösningar och transport av varor för till exempel dagligvaror, drivmedel, post, paket och betaltjänster.

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 som styr vilka insatser vi prioriterar. Se främst kapitel 5 och kapitel 7. Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, inom delåtgärd 16.2 pilotprojekt och utveckling. Statens Jordbruksverk är förvaltade myndighet för Landsbygdsprogrammet.

Exempel på andra insatser kan vara:
 • Samordning av serviceslag inom och mellan kommersiell och icke kommersiell service
 • Hållbara lokalt anpassade lösningar
 • Att tillgodose företagens behov av service
 • Att skapa attraktiva mötesplatser
 • Utveckling av samordnade logistiklösningar och transport av varor
Det här bör ni tänka på:
 • Utgå från behovet av stödet och ställer er frågorna:
 • Vilken service saknas, finns inte i tillräcklig utsträckning eller riskerar att försvinna?
 • Vilka åtgärder behövs för att tillgodose behovet nu och i framtiden?
 • Vad ska insatserna resultera i, som bidrar till att behovet av service uppfylls?
 • Vem ska äga projektet och ansöka om stödet?
 • Vilka ska samarbeta i projektet? (Samarbete är inget krav)
 • Vilken övrig offentlig finansiering har vi?
Vem kan söka stöd?

Ansökan kan som minst omfatta 100 000 kronor i sökt stöd. Offentliga aktörer kan beviljas stöd med max 70 procent av projektets totala faktiska kostnad. Minst 30 procent övrig offentlig finansiering kommer att krävas. För föreningar och andra organisationer som inte är offentliga kan stöd beviljas med max 75 procent av projektets totala faktiska kostnad. Minst 25 procent övrig offentlig medfinansiering kommer att krävas.