Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Niklas Sjöberg, niklas.sjoberg(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 15 59

De övergripande målen för havs- och fiskeriprogrammet är att göra små och medelstora företag mer konkurrenskraftiga, skapa jobb, skydda miljön och bidra till att havets resurser används på ett mer hållbart sätt. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för havs- och fiskeriprogrammet.

Företags- och projektstöd delas ut till verksamheter inom fiske, vattenbruk, beredning, miljöåtgärder, producentorganisationer och saluföring, privata aktörer inom kontroll och spårbarhet och statligt insamlings- och kontrollarbete.