Förbindelser och transport

Avstånd och tid

Att färdas från Arholma till närmaste huvudort (ort med bank med full service, postkontor, systembolag klädbutiker mm) tar cirka 80 minuter med privat färdsätt och cirka 105 minuter med kollektivtrafiken. På samma restid kommer du cirka 12 mil (120 km) på land om du kör i 90 km/h.

Bryggor

På Arholma finns två trafikerade bryggor, Arholma brygga och Granö brygga. Bryggorna trafikeras av Waxholmsbolagets båtar året om. År 2016 var antalet påstigande med Waxholmsbolagets båtar 17 374 personer. Antalet avstigande samma år var 16 762 personer. Norrtälje kommun driver även en båtförbindelse till Arholma.

Det finns två större gästbryggor på Arholma som båda drivs av Skärgårdsstiftelsen. Den ena är Arholma Österhamn som ligger på östra Arholma med 25 gästplatser, sopstation och toalett. Bryggan ägs av försvaret. Den andra gästhamnen är Ahlmansviken som ligger på Arholmas västra sida. Även här finns 25 gästplatser, sopstation och toalett samt att det finns färskvatten. Ahlmansviken ligger nära övrig service, omkring 400 meter från butik, sjömack och café.

Bredband

Det finns transportnät framdraget till Arholma från Norrtälje Energi. IP-Only har gått ut med erbjudanden till boende på ön, men tidsplanen är oklar.

Post- och paket

Arholma handel är postombud på ön och både privatpersoner och företag får sina paket levererade dit.

Godstransporter

Godstransporter sker med Krokholmens Sjötrafik AB. Under första maj till sista september med godsfärjan Ridö på tisdagar och torsdagar samt ordinarie båtar (Monsun och Hemfjord) på godsturer. Under övriga året går enbart ordinarie båtar.

Lokala transporter

På Arholma finns inga bilar men det är lätt att ta sig fram till fots med cykel, moped eller fyrhjuling längst öns smala och krokiga vägar som sträcker sig från Norrhamnens ångbåtsbrygga och vidare över ön. Längst vägarna finns åkrar och välbetade ängar som bryter av mot skogsmarker och klippstränder. Arholmas vägar är till cirka 50 procent allmänna och till cirka 50 procent enskilda. De enskilda vägarna underhålls och vinterhålls av underentreprenörer till Arholmavägarnas samfällighetsförening (AHVS). De allmänna vägarna ansvarar Trafikverket för, genom dess underentreprenör Svevia.

I området kring Arholma finns flera olika sjötaxibolag som utför persontransporter året om med båt och svävare. Den närmaste i dagsläget är Arholma Bygg & Skärgårdsservice AB som både kör gods och persontransporter.