Näring

Förr i tiden var sjöfarande och lotsning, jakt, fiske och jordbruk vanliga sysselsättningar samt att pensionatsverksamheten har varit stor på Arholma.

Idag är flera olika företag verksamma på ön. Totalt finns runt 22 näringslivsverksamheter men lokal företagarförening saknas. Företagarna på ön har dock möjlighet att vara med i Skärgårdsföretagarna.

De fastboende arbetar till exempel inom handel (Arholma Handel), service (Polisens kontaktcenter, Krokholmens Sjötrafik, Skärgårdsstiftelsens tillsyningsman) och som hantverkare. De största arbetsgivarna på ön är Arholma Ekonomiska Förening, Skärgårdsstiftelsen och Polisen. Skärgårdsstiftelsen som äger stora markområden arrenderar ut gården med namn Simesgården som är centrum för jordbruksdriften på ön. På gården finns kor, hästar, får och höns och de många djuren hjälper till att hålla markerna öppna. 

Utifrån att medelåldern är hög är det endast ett fåtal som arbetspendlar till annan ort, Dock sker en del arbetspendling till Arholma, Polisens Kontaktcenter har i huvudsak arbetstagare från fastlandet.