Utbildning- kultur och föreningsliv

Skola, förskola och bibliotek

På Arholma saknas skola och förskola. Närmaste skolan är Älmsta skola gällande årskurs F-6 samt Norrsundsskolan gällande årskurs 7-9. Närmaste förskola, som tillhör Norrtälje Östra förskoleområde, är Björkö-Arholma förskola. Den ligger på fastlandet, och tillhör Väddö förskoleområde, och är en liten förskola.

Det finns inget kommunalt bibliotek på ön men bibliotekslån går att göra via Arholma Handel, som även säljer begagnade böcker. Bokbåten, som besöker skärgårdsöar, kommer även till Arholma en gång på hösten och en gång på våren. Bokbåten drivs av Regionbiblioteket Stockholm i samarbete med skärgårdskommunerna. Med start våren 2018 sköts Bokbåten av Norrtälje kommun i samarbete med Österåker, Värmdö och Haninge. Böcker kommer att lånas ut på samma sätt som tidigare.

Kultur- och friluftsliv

På Arholma finns goda möjligheter till kultur- och friluftsliv. Det är enkelt att ta sig runt på ön, här går det bra att promenera, springa eller cykla på välskötta vägar utan att störas av någon biltrafik, eller att ta sig runt ön via vattnet som omger den. Kajakuthyrning finns på Arholma Nord och Bull-August och cyklar finns att hyra via affären och hos Bull-August och Arholma Nord.

Det finns mycket bevarad äldre bebyggelse. Det röda och vita stentornet, Arholma Båk, är Arholmas välkända sjömärke. Det började troligtvis byggdes omkring 1704 men blev färdigt först 1768. Materialet är delvis från Lidö slott, som brändes av ryssarna 1719. Båken är idag byggnadsminnesmärkt och är öppen för allmänheten under sommartid mot en mindre avgift. Byggnaden syns på 15 sjömil och under sommartid ställer konstnärer ut sina verk här.

I Österhamn finns flera äldre båthus att skåda, med anor från Arholmas storhetstid under senare delen av 1800-talet. Intill Österhamns gästhamn finns en vedeldad bastu, som skänktes av Kustartilleriet i Vaxholm 1990. Bastun går att boka mot en mindre kostnad och är öppen för drop-in gäster under sommartid mellan 17.00 och 19.00.

Annan äldre bevarad bebyggelse finns i den lilla byn i nordväst, som är en av skärgårdens mest intakta skärgårdsbyar uppbyggd efter rysshärjningarna 1719. I byn ligger bland annat den lilla kyrkan som kom till på initiativ av ö-bor på 1920-talet. Kyrkan invigdes 1928 av ärkebiskop Natan Söderblom och byggnaden har tidigare varit ett missionshus, som har stått på Kungsholmen inne i Stockholm. I anslutning till kyrkan finns en väderkvarn.

Andra platser som är värda ett besök är de gamla bevarade gårdarna på Arholma. Simesgården som idag är centrum för jordbruksdriften på ön och drivs av en familj som arrenderar gården från Skärgårdsstiftelsen ligger på öns sydöstra del och har anor från 1600-talet och Bull-August gård, som idag är vandrarhem och ligger på öns västra del består av en välbevarad före detta loglänga.

Det finns flera badplatser att besöka. En del av dessa är mer tillgängliga, andra mer gömda och svårare att hitta. I Ahlmansviken ligger den mest välbesökta badplatsen. Det är en sandstrand som har iordningsställts med gemensamma krafter på ön. I anslutning till stranden ligger tältplatsen och norra gästhamnen. Vid Arholma Nord finns även en liten sandstrand med fina klippor intill för den som föredrar klippbad. Öns södra och sydöstra del består av naturliga sandstränder och fina klippor som även fungerar fint för bad. Dessa platser ligger längre från allfartsvägarna och är därav mindre besökta.

Under sommaren arrangeras vanligen flera olika kultur och fritidsaktiviteter, främst via Arholma SkärgårdsKultur och via kyrkan men även i samarbete med Arholma Nord och Dansbanan. En gång om året arrangeras Arholmadagen, en dag för både stora och små. Arholmavalsen, ett motionslopp anordnas denna dag och andra aktiviteter är bland annat fotbollsturnering, loppis, grillning och talangjakt.

Under sommartid finns möjlighet att boka ett flertal olika aktiviteter via Arholma Nord. Här finns bland annat en ziplinebana som går att ta sig till genom klättring eller stege upp till kanontornet. 

En annan plats som är värd ett besök är Batteri Arholma i Norr. Batteri Arholma är en stor kustförsvarsanläggning med en 10,5 cm tung kustartilleripjäs som byggdes för kalla kriget och var klar 1968. Under högsäsong finns möjlighet att boka guidade turer här. Via Arholma Nord går det också att hyra cykel, kajak och SUP-bräda samt att det finns möjlighet att boka den lilla havsbastun. Cykeluthyrning finns även via Arholma Handel och Bull-August

Fiske med handredskap är fritt i Stockholms skärgård och för den som har egen båt går det bra att fiska utanför Arholma. Här finns abborre, gädda, strömming, sik, havsöring och en och annan plattfisk.

Föreningsliv 

På Arholma finns flera verksamma föreningar som tillsammans bidrar till gemenskap, engagemang och aktivitet på ön.

Arholmavägarnas samfällighetsförening (AHVS) har varit verksam sedan 1989. Föreningen är den största på Arholma med omkring 250 medlemmar. Föreningen förvaltar en anläggningssamfällighet bestående av vägar, hamnområden, två områden för parkeringsplatser samt passbåtsbryggan. Alla fastigheter på Arholma som har betalt årsavgift enligt beslut på senaste årsstämma är medlemmar i AHVS.

Arholma Byalags Samfällighetsförening bildades 1979 och är allmänt kallad Byalaget. Föreningen omfattar de fastigheter som har mantalssatt mark och är en ekonomisk förening där medlemmarna väljer att låta överskottet gå till öns bästa. Föreningen har omkring 60 medlemmar och äger och förvaltar Dansbanan, Midsommarstången, kvarnen, två varv, två båthus, bryggor och mark samt Båkbergsgården tillsammans med Intresseföreningen. I övrigt sker en omfattande arrendeverksamhet av mark för bryggor och sjöbodar, där strävan har varit att ge sjövisten till alla som så önskat. Aktuella projekt är att bekosta reparation av dansbanan och att bygga ett båthus som skydd för den gamla lotsbåt som kommer att läggas upp vid Båkbergsgården.

Arholma Intresseförening har varit verksam sedan 2007 och har idag omkring 120 medlemmar. Föreningen arbetar både med nytta och nöje. Exempel på frågor är samordning av skrot och pappersinsamling samt tillsyn av badplatsen. Intresseföreningen arrangerar även det årliga midsommarfirandet på ön, ett mycket populärt och välbesökt evenemang. Den som har anknytning till Arholma kan gå med i föreningen genom att betala den årliga medlemsavgiften. Inom Arholma intresseförening finns även en kulturgrupp som heter Arholma skärgårdskultur (ASK). Gruppen har som syfte att vidare stärka och vidga öns kulturliv genom att arbeta både med nya arrangemang och vidareutveckla några av de befintliga. Kulturgruppen ASK har en egen styrelse och en egen ekonomi inom Arholma Intresseförening.

Arholma ekonomiska förening bildades i mitten på 1980-talet och har närmare 130 medlemmar. Föreningen driver Arholma Handel. Den som önskar bli medlem kan köpa andelar och det går även att stödja föreningen genom att handla i butiken.

Stiftelsen Arholma minneslund har funnits sedan 2005. Idag förvaltar stiftelsen minneslunden som är belägen en bit upp i skogen. Platsen är skyddad i den bemärkelsen att den inte hindrar allmänheten på sin vandring utmed vattnet, människor kan fritt ströva förbi nere på stigen. Stiftelsen har omkring 100 medlemmar.

Skärgårdsstiftelsen som äger och förvaltar markområden på ön är även en betydande aktör för utvecklingen av ön. Stiftelsens verksamhet är skiftande. Utöver det handfasta arbetet med tillsyn, naturvård, fastighetsskötsel och jordbruk är stiftelsen en viktig instans i frågor som rör den långsiktiga utvecklingen av skärgården. Arbete pågår ständigt för att främja utvecklingen av skärgården i bredare bemärkelse. Ett antal projekt för utveckling av exempelvis infrastruktur, besöksfrågor och miljö- och ungdomsfrågor har startats på senare år. Stiftelsen sprider även information om sina områden.