Förbindelser och transport

Avstånd och tid

Att färdas från Gällnö till närmaste huvudort (ort med bank med full service, postkontor, systembolag klädbutiker mm) tar cirka 70 minuter med privat färdsätt och cirka 82 minuter med kollektivtrafiken. På samma restid kommer du cirka 10,5 mil (105 km) på land om du kör i 90 km/h.

Bryggor

Det finns två bryggor på ön, Gällnö brygga och Gällnönäs brygga. Bryggorna trafikeras av Waxholmsbåtar året runt och Gällnö brygga trafikeras även av Cinderellabåtar under sommarhalvåret. År 2016 var antal påstigande med Waxholmsbolagets båtar 12 773 personer. Antalet avstigande samma år var 13 045 personer. Underhåll av Gällnö brygga sköts av Trafikverket och underhåll av Gällnönäs brygga förvaltas av Gällnönäs samfällighetsförening.

Utöver de större bryggorna finns det en del privata bryggor samt en naturhamn i Torsviken där det finns möjlighet att ligga kvar över natten, i mån av plats.

Bredband

I nuläget finns inga byggplaner för fiberbredband på Gällnö. År 2018 har Skanova eventuellt planer på att lägga ner kopparnätet. Om Skanova lägger ner kommer boende och företag på Gällnö bli helt beroende av mobilt bredband för sin uppkoppling.

Godstransporter

Stockholms läns landsting bedriver godstrafik med godsfärjor och godsförande passagerarfartyg genom Waxholmsbolaget.

Lokala transporter

Från Gällnöby sträcker sig en anlagd väg österut bort mot Gällnönäs. Vägen går cirka fyra kilometer genom den omväxlande naturen på ön. Halvvägs finns en stig som leder till den välbevarade ryssugnen. Gällnö Natur- och Kulturstig ideell förening tog initiativ till upprustningen av vägen och står bakom driften.

Det går att ta sig fram till fots på stora delar av ön och med lättare fordon på vissa delar. På Gällnö finns det endast en bil. Vanliga färdmedel är i stället flakmoppe, fyrhjuling eller cykel. Cykeluthyrning finns hos vandrarhemmet.

Det finns ingen taxibåt som är stationerad på Gällnö. I närområdet finns dock flera möjligheter till att boka taxibåt.