Näring

Förr i tiden var det vanligt att bedriva boskap eller försörja sig på fiske. Andra näringar har varit hantverk och hotell och pensionatsrörelse.

I takt med att besökarna blivit fler och fler har fritidsboende och turism kommit att bli en viktig försörjningsbas. De fastboende arbetar till exempel inom jordbruk med boskap, affär, krog och vandrarhem. På ön pågår även deltidsarbete med stuguthyrning och sparrisodling. Gällnö vandrarhem, handelsbod, café och bar är den största arbetsgivaren med bred verksamhet under sommarperioden.

Totalt finns runt 30 näringslivsverksamheter men lokal företagarförening saknas. Företagarna har dock möjlighet att vara med i Skärgårdsföretagarna och i Värmdö företagarförening.

Det är i nuläget inga bofasta som pendlar dagligen till arbeten i Stockholm.