Utbildning, kultur och föreningsliv

Skola, förskola och bibliotek

På Gällnö saknas skola sedan 1966 då skolan som nu är vandrarhem stängde. Alla barn som bor på Värmdö kommuns skärgårdsöar tillhör Värmdö skärgårdsskola. De kan själva välja om de vill gå på Djurö, Möja, Runmarö eller Svartsö som ingår i Värmdö skärgårdsskola.

Bokbåten, som besöker skärgårdsöar, kommer även till Gällnö en gång på hösten och en gång på våren. Bokbåten drivs av Regionbiblioteket Stockholm i samarbete med skärgårdskommunerna. Öar med skolor/förskolor får längre besökstid i båten. Önskemål om böcker kan lämnas in till bokbåten innan de lättar ankare.

Kultur och friluftsliv

Gällnö lämpar sig mycket väl för promenader och friluftsliv. Ön är lätt att uppleva både till fots och på cykel med sina många gång- och cykelstigar med möjlighet att välja efter både upptäckarlust och kondition. För den som vill lära sig om Gällnös historia samt om flora och fauna finns den fyra kilometer långa Gällnöstigen med mycket att upptäcka. Långt in i skogen finns också den gamla ryssugnen som påminner om ryssarnas härjningar i Skärgården 1719. En välbevarad jättegryta, som inlandsisen för ca 10 000 år sedan började svarva, finns även vid Torsviken på Brännholmen.

Naturen är omväxlande med både gammal skärgårdskulturbygd och stora strövområden. Den mesta gamla bevarade bebyggelsen finns i Gällnöby. Jordbruket och fårgården på ön bidrar till att skapa ett mer levande och öppet landskap och barrskogarna ger underlag för ett skogsbruk, som är starkt naturvårdsinriktat.

Det finns flera möjligheter att bada på Gällnö. Generellt består stränderna mest av klippor, såväl branta som flata. Sandstränder finns på Brännholmen vid Torsviken och på Västerholmens östra del.

Fiske med handredskap är fritt i Stockholms skärgård och för den som har egen båt går det bra att fiska utanför Gällnö.

Gällnö vandrarhem, handelsbod, café och bar samarbetar med Horisont Kajak på Norråva som ligger längst ut på Värmdö nära Boda brygga. Från Norråva till Gällnö är det en enkel paddling och det finns möjlighet att välja att bo kvar, stanna till och sedan fortsätta vidare, eller paddla tillbaka till fastlandet efter ett besök på Gällnö.

Det finns även en rymlig och fin bastuflotte att hyra på Gällnö. Flotten ligger en bit ifrån Handelsboden och vandrarhemmet och går att hyra hela året om förutsatt att det är isfritt.

Föreningsliv

På Gällnö finns verksamma föreningar som tillsammans bidrar till gemenskap, engagemang och aktivitet på ön.

Gällnö Natur- och Kulturstig är en ideell förening som bildades 2003 efter att några Gällnöbor träffats till följd av att de varit irriterade över att körvägen på ön var förstörd av skogsmaskiner. Ambitionen var att göra något åt detta och för att enklare kunna samla medel för ändamålet togs initiativ till en förening. Föreningen har genomfört ett arbete med upprustning av vägen och är fortfarande aktiv med andra aktiviteter, bland annat Gällnöloppet och årlig loppis. Den som vill stödja föreningens verksamhet kan göra det genom att bli medlem och betala årsavgift.

Gällnönäs samfällighetsförening är en samfällighet som har bildats för att driva Gällnönäs brygga. Cirka 80 fastigheter är anslutna till bryggan. Föreningen tar inte ut medlemsavgifter utan utdebiterar avgifter vid behov.

Byalaget består av de markägare på Gällnö som äger mark i byn och har som minst ett möte per år.

Skärgårdsstiftelsen som äger och förvaltar markområden på ön är även en betydande aktör för utvecklingen av ön. Stiftelsens verksamhet är skiftande. Utöver det handfasta arbetet med tillsyn, naturvård, fastighetsskötsel och jordbruk är stiftelsen en viktig instans i frågor som rör den långsiktiga utvecklingen av skärgården. Arbete pågår ständigt för att främja utvecklingen av skärgården i bredare bemärkelse. Ett antal projekt för utveckling av exempelvis infrastruktur, besöksfrågor och miljö- och ungdomsfrågor har startats på senare år. Stiftelsen sprider även information om sina områden.