Allmänt om Gräskö skärgård

Gräskö ligger i Stockholms norra skärgård och tillhör Norrtälje kommun. Ön är omkring 2 kilometer lång och cirka 1 kilometer bred. Hit går båttrafik året runt och replipunkt för ön är Furusund. Därifrån tar direkttur med Waxholmsbolaget 25 minuter.

På Gräskö bor omkring 30 personer och Lilla Gräskö som ligger strax ovan den större ön har 6 fastboende. Byviken på södra delen av Gräskö är öns ”centrum” med tätast bebyggelse. Omkring 155 fastigheter finns registrerade på ön och största markägaren är en privatperson som äger ett grönmarksområde, vilket täcker cirka tre fjärdedelar av Gräskö. I Gräskö skärgård finns mest fritidshus och likt situationen på många andra skärgårdsöar ökar invånarantalet under sommarhalvåret, när fritidsboende kommer ut till sina stugor.

Gräskö tillsammans med Lilla Gräskö utgör Gräskö skärgård. Området omkring är viktigt för Gräskö skärgårds utveckling och samarbete sker med Kapellskär, Östernäs, Furusund, Yxlan och Bildö. Historiskt och kulturellt har Gräskö skärgård en stark koppling till Blidö, Östernäs och Yxlan.

Förr i tiden

Gräskö omtalas för första gången i skriftliga handlingar i början på 1400-talet. Därefter, under 1500-talet, utnyttjades ön som betesholme och löd då under Penningby. Under 1600-talet flyttade torpare till ön och under 1700-talet var det flera lotsar som bosatte sig här. På 1800-talet köpte två torpare, Anders Sjöblom och Anders Löfgren, loss ön från Penningby och delade den mellan sig.

Under slutet av 1800-talet började sommargäster komma ut till Gräskö. De hyrde till en början in sig hos fastboende och uppförde med tiden egna hus. De första fritidshusen på ön uppfördes under mellankrigstiden och öns norra delar exploaterades till stor del under 1960-talet. Därefter fortsatte bebyggelsen och i början av 2000-talet fanns 140 fastigheter.

Namnet Gräskö betyder ”gräsrik ö” och har sitt ursprung från substantiven gräs och ö med adjektivsuffixet –k. Verbet ”gräsa” betyder att beta, vilket förstärker öns historia som betesö.

Den framgångsrike spritsmugglaren, spelemannen och skärgårdsprofilen Uno Österman, bodde på Gräskö under hela sitt liv och bedrev som aktivast spritsmuggling under 1920–30-talet. Hans ättlingar bor fortfarande kvar på ön i 2: a – 4:e generationen.