Näring

Förr i tiden var lotsning, jakt, fiske och jordbruk vanliga sysselsättningar. Idag är ett fåtal företag verksamma i området men lokal företagarförening saknas. Företagarna i Gräskö skärgård har dock möjlighet att vara med i Skärgårdsföretagarna.

De fastboende arbetar till exempel med lokala verksamheter på ön inom bygg, snickeri, sjöservice, handel och båtvarv och många är egenföretagare. Det finns även de som arbetar som konsulter inom olika områden. På Lilla Gräskö är Gräskö Arkipelagservice AB den största arbetsgivaren och sysselsätter 6-8 personer. Viss arbetspendling sker såväl till som från området.