Service

Dagligvaruhandel och drivmedel

Det finns ingen livsmedelsbutik på Gräskö men i byn finns Gräskö Handel, en handelsbod som har öppet under sommartid. Handelsboden är dock stängd på grund av renovering under 2018 men beräknas öppna till säsongen 2019. Närmaste livsmedelsbutik finns i Furusund eller Gräddö på Rådmansö.

Apoteks- och systembolagsombud saknas men flera apotek och Systembolag finns i Norrtälje samt att det finns utlämning på närliggande öarna Blidö, Tjockö och Arholma. Ett nödapotek finns även hos varvet samt en förstahjälpen-väska i väntrummet vid ångbåtsbryggan.

Återförsäljare av drivmedel saknas men drivmedel, såsom bensin och diesel samt gasol, finns att tillgå på närliggande Furusund, Räfsnäs och Gräddö.

Krog och restaurang

På Gräskö finns ingen krog eller restaurang men i det gamla posthuset i Byviken finns ett café. Café Posthuset har öppet för bokning från midsommar till skolstarten i augusti. Caféet drivs av boende på ön och sortimentet växlar efter vem som har ansvar för caféet. Fastighetsägareföreningen på ön håller med lokal, el, kylskåp, kaffebryggare och diverse utrustning.

På öarna runtomkring Gräskö finns det ett flertal restauranger, till exempel Blidö Värdshus, Furusunds Värdshus, Högmarsö Krog, Fejans skärgårdskrog och Lidö Värdshus.

Sjukvård och omsorg

I Norrtälje liksom i övriga länet bedrivs husläkarverksamheten enligt lag om valfrihetssystem (LOV) och skärgårdsbor har möjlighet att lista sig på vilken husläkarmottagning de vill. I uppdraget ingår hembesök.

I kommunen finns även kundvalet som omfattar hemtjänst, hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Uppdraget är att ombesörja samtliga av dessa insatser i hemmet utifrån biståndsbeslut (hemtjänst) och bedömning om hemsjukvård/rehabiliteringsinsatser utifrån bedömning av den husläkare patienten är listad hos. Det gäller hela Norrtälje, dvs även skärgårdsöarna i kommunen. Många Gräsköbor har valt vårdcentralen på Blidö. Det finns inget avtal om läkarbåt; vårdgivare använder befintliga förbindelser.

Det finns tre hjärtstartare på Gräskö. En strax innanför dörren vid caféet, en i ångbåtsbryggans väntrum och en i Skånebryggans pumphus. Det finns även en hjärtstartare på Lilla Gräskö i pumphuset.

Övernattningsmöjligheter

Det saknas större anläggningar för övernattning i området. Möjligheter finns dock att boka boende i mindre privata stugor samt att det går att tälta enligt allemansrätten. Anordnad tältplats saknas.