Utbildning, kultur och föreningsliv

Skola och förskola

På Gräskö finns ingen skola eller förskola. Närmaste skola/förskola är Köpmanholms förskola och skola (F-6) på Yxlan med ca 15 respektive 50 barn. På Blidö finns även förskolan ”Uteleken” för 15 barn.

Det finns inget kommunalt bibliotek i Gräskö skärgård men i vänthuset vid Ångbåtsbryggan finns Gräskös egna bibliotek. Sortimentet fylls med egna böcker och möjlighet finns att låna hem andra. Biblioteket står öppet året runt både för resenärer och öbor och några lånekort eller blanketter behövs inte. För boende i området finns även möjlighet att låna böcker via Bokbåten, som besöker skärgårdsöar, en gång på hösten och en gång på våren. Bokbåten sköts av Norrtälje kommun i samarbete med Österåker, Värmdö och Haninge.

Kultur och friluftsliv

Det finns mycket vacker natur att ta del av och möjligheterna till kultur och friluftsliv är goda. En stor del omfattas av skogsmark och mitt på Gräskö finns en våtmark vid namn Maren. Djurlivet är rikt och det finns flera arter att skåda. Så många som sex stycken rödlistade fågelarter har observerats och flera potentiella fiskerekryteringsområden finns i vattnet kring Gräskö.

Det är smidigt att ta sig runt i Gräskö skärgård som är fri från motorfordon i och med att motorfordon endast nyttjas för nyttotrafik här.

På Gräskö finns flera möjligheter till bad. Vid Badviken på öns södra del finns en långgrund och barnvänlig strand. Andra badställen på ön finns vid Ångbåtsbryggan och Skånebryggan.

I vänthuset vid Ångbåtsbryggan finns en fotoutställning av privata fotografier.

Fiske med handredskap är fritt i Stockholms skärgård och för den som har egen båt går det bra att fiska i området. Här finns abborre, gädda, strömming, sik, havsöring och en och annan plattfisk.

Föreningsliv

I området finns ett antal verksamma föreningar som tillsammans bidrar till gemenskap, engagemang och aktivitet i Gräskö skärgård.

Gräskö fastighetsägareförening har omkring 100 medlemmar. Föreningen arrangerar årligen gemensamma aktiviteter på ön som till exempel midsommarfirande och vår- och höströjning. Fastighetsägareföreningen äger och förvaltar även det gamla posthuset som under sommartid är café.

Gräskö VA Samfällighetsförening bildades 2012 i samband med en lantmäteriförrättning för inrättande av gemensamhetsanläggning ga:9 och ga:10 på Gräskö. Gräskö VA:s uppgift är att bygga och förvalta gemensamhetsanläggningarna. Ga:9 omfattar anläggning för vatten och avlopp som anslutits till Norrtälje kommuns va-nät och ga:10 omfattar öppet fibernät för bredband. Anläggningarna togs i drift 2014 och i stort sett alla medlemmar är nu anslutna. Gräskö VA har 125 medlemmar.

Gräskö Bredband var tidigare en aktiv förening men nu är föreningen en del av Gröskö VA Samfällighetsförening. Gräskö Bredband var tidigt ute med att genomföra en förstudie kring bredband.

Andra föreningar är Gräskö vägförening, idag kallad Gräskö vägar, som bildades 1980 och Gräskö Bryggförening, som är en förening för bofasta som vill nyttja replibryggan på Östernäs.

Gräskö skärgård ligger inom upptagningsområdet för Blidö Frötuna Skärgårdsförening som har funnits i över 50 år och som arbetar med frågor för den bofasta befolkningen på öarna. Gräskö har även en representant i Skärgårdsrådet på Norrtälje kommun.