Näring

Fiske och jordbruk var länge huvudnäringar på Ingmarsö. På 1950-talet bodde ett flertal fiskare och lantbrukare på ön. Totalt fanns det åtta gårdar, 30 mjölkkor och sju-åtta arbetshästar vid den här tiden. Även jordgubbsodlingar har varit en stor inkomstkälla för lokalbefolkningen.

Sedan 1950-talet har de mer avlägsna ängarna och hagarna vuxit igen och fiskets betydelse har minskat med åren. Ingmarsös sista fiskare slutade fiska runt millennieskiftet men jordbruket lever kvar. Idag finns ett jordbruk på ön, Södergården som har några nötkreatur i köttproduktion. En grupp djurägare har får som betar och det finns även hästar som bidrar till att hålla landskapet öppet.

Med tiden har sommargästerna kommit att bli en viktig försörjningsbas och flera olika företag är verksamma på Ingmarsö, totalt finns det 26 verksamma näringslivsverksamheter. Näringar är till exempel båtvarv, båtbyggeri, plastfabrik, sjötransporter, bryggbyggare, taxiväxel, livsmedelsaffär, drivmedelsförsäljning, krog och hembageri. Ingmarsös största arbetsgivare är Taxi Stockholms växel där runt tio personer är anställda.