Förbindelser/Transport

Landsort lyfts i RUFS 2050 till att få status kärnö. Det innebär att ön har ”full RUFS-trafik”.

Avstånd och tid

Att färdas från Landsort till närmaste huvudort, Nynäshamn, (ort med bank med full service, post- kontor, systembolag klädbutiker mm) tar cirka 60 minuter med privat färdsätt och något mer med kollektivtrafiken. På samma restid kommer du cirka 9 mil på land om du kör i 90 km/h.

Bryggor

På Landsort finns tre trafikerade bryggor, Österhamn, Västerhamn och Norrhamn. Kollektivtrafiken till Landsort drivs av Waxholmsbolaget med det lokalt ägda Landsortstrafiken AB som operatör (passagerarfartygen Stångskär och Bamse). År 2018 var antalet påstigande med Waxholmsbolagets båtar 15 646 personer. Antalet avstigande samma år var 13 788 personer.

Starten av Landsortstrafiken AB var en del i det lokala utvecklingsarbete som drog igång år 1998 med anledning av Sjöfartsverkets neddragningar. I byn Storhamn, som ligger på den södra delen av ön, finns två av hamnarna, Österhamn på öster sida och Västerhamn på väster sida. Till Österhamn sker 75 procent av anlöpen med Waxholmsbåtarna.

Västerhamn används mestadels av lotsbåtar samt båtar med Landsort som hemmahamn och är avlyst för fritidsbåtar. I norr ligger Norrhamn som också är öns gästhamn med 30 gästplatser. Gästhamnen har varje år 2000 gästnätter med betalande båtar.

Bredband

Landsort anslöts via fiberkabel som drogs från Torö år 2006. Då fick också boende tillgång till ADSL- bredband, även det som ett resultat av det lokala utvecklingsarbetet. Sedan år 2011 finns också en Telia basstation med 4G/2G. Tele2 har driftsatt 4G/2G på Landsort under våren 2018. Telia har sedan under hösten samma år lagt ner kopparnätet och därmed ADSL-lösningen. Som alternativ lösning har de fastboende fått en luftburen 4G-lösning utan tak för användningen. Fler master har även installerats.

Godstransporter

Tyngre gods går med sopfärjan till Norrhamn. Dagligt gods går med Waxholmsbolagets/ Landsorts- trafikens vanliga turer. På sommaren finns även särskilda godsturer. Godstransporterna till Landsort sker under förhållanden i hamnar och angöringar som i huvudsak byggts under 1930-1950-tal för lotsbåtarnas användning. För det lokala utvecklingsarbetet i Landsorts Sjö- och MiljöCentrum, som startades i samband med Sjöfartsverkets neddragningar 1998, är aktiviteter runt denna och andra infrastrukturbehov en huvudfråga.

Lokala transporter

Mellan norr och söder sträcker sig en cirka 3 kilometer lång grusväg, som ägs av Landsorts samfällighetsförening.

Landsortstrafiken har två mindre bussar som ansluter till färjan när den stannar i Norrhamn. Sjöfartsverket har en bil, endast för personal, när lotsbåten måste läggas i norr. I Storhamn och Norrhamn finns möjlighet att hyra cyklar.

I området kring Landsort finns flera olika sjötaxibolag som utför persontransporter året runt med båt. Södlings Sjötransporter har sin hemmabas på Landsort och erbjuder både person- gods- och dyk- transporter. Via Södlings Sjötransporter finns även möjlighet att bogsera samt att de kan utföra andra uppdrag på önskemål. Landsort It och Transport har sin hemmabas på Landsort och erbjuder både person- gods- och dyktransporter. Via Landsort It och Transport finns även möjlighet att bogsera samt att de kan utföra andra uppdrag på önskemål. Svedtiljas på Landsort erbjuder även båttaxitjänster.