Näring

Förr i tiden arbetade många på Landsort som lotsar, fyrtjänstemän, tullar och telegrafister och historiskt har många bofasta haft statlig tjänst. Idag ligger Landsort i toppen av skärgårdens orter i företagande med 10 företag på 20 bofasta.

Sjöfartsverket är den största arbetsgivaren på ön. Av dagens 9 fast anställda båtmän, bor 3 på Landsort (inga lotsar bor alls här längre). Sjötrafiken har en spännande framtid med tillkomsten av Norviks hamn, flytten av Stockholms oljehantering till Södertälje och en utökad kapacitet för Mälarfarleden.

Statens Fastighetsverk har personal (motsvarande ett arbetstillfälle) på Landsort för sin förvaltning, men i nuläget arbetar ingen från Landsort för verket.

Landsortstrafiken AB ger 7 årsarbetstillfällen fördelat på ett femtontal personer. Landsortstrafiken sysselsätter också ungdomar under sommarperioden.

Flera privata mindre företag är också verksamma på ön, främst inom servicenäringen och då med besökande som målgrupp. Mindre företag på ön är Landsorts Vandrarhem, Sjöprickens Keramikverkstad, Svedtiljas på Landsort, Landsorts Gästhamn, Landsorts stuguthyrning, Stux Byggservice, Saltboden Kök & Proviant, Ole Drebold Grafik & Skulptur, Landsort IT & Transport och Södlings Transporter. Gemensamt är 8 bofasta aktiva på deltid eller säsongsvis inom verksamheterna. Sammantaget sysselsätter besöksnäringen även ett 30-tal personer från fastlandet, huvudsakligen ungdomar.

Viss arbetspendling sker såväl till som från ön och det finns mycket professionell kompetens på ön vilket innebär en god potential för att skapa nya verksamheter och projekt.