Näring

Fisket var huvudnäring ända fram till 1980-talet men idag finns det endast en fiskare kvar på ön. Jordgubbsodlingarna var förr i tiden stora och Möjajordgubbarna var kända i området. Idag odlar ingen för kommersiellt bruk men de öppna ängarna vittnar om gamla odlingar.

De flesta företagare är anslutna till företagarföreningen, cirka 60 stycken med totalt 90 yrkesverksamma. Skolan och hemtjänsten är i kommunens regi, med sex anställda i skolan. Flest personer är engagerade i skolan, Konsum och på Restaurangerna. Resterande är nästan alla enskilda firmor. Byggbranschen är den bransch som har flest yrkesarbetande i området.

Annan näring i området är bland annat taxibåt- och sjöfrakt, varvsverksamhet och annan typ av motorservice, konstnärer, djurhållning och gårdsarbete, projektledning, måleri, elektriker, markentreprenad, brännvinsproduktion, kajakuthyrning samt fastighetsutveckling. Med andra ord finns det en bred företagsverksamhet i Möjaskärgården.