Utbildning, kultur och föreningsliv

 

Skola/förskola

Värmdö Skärgårdsskola har fem avdelningar med en av dem på Möja vilken har årskurserna F-9. Årskurs 7-9 är två dagar i Djurö skola. På Möja finns även förskola.

I skolans lokaler på Möja finns ett bibliotek som sköts av skolans personal. Biblioteket tillhör inte Värmdö bibliotek och omfattas därmed inte av samma biblioteksservice som de kommunala biblioteken. Bokbåten som besöker skärgårdsöar, bland annat Möja, en gång på hösten och en gång på våren drivs av Regionbiblioteket Stockholm i samarbete med skärgårdskommunerna. Öar med skolor/förskolor får längre besökstid i båten. Önskemål om böcker kan lämnas in till bokbåten innan de lättar ankare.    

Möja Natur&Kultur-skola

Skolan erbjuder i samarbete med Möja gästhem i Långvik och Hembygdsmuseet i Berg ett program för årskurserna F-9 innehållande samhällsutveckling, miljö, hållbar utveckling samt naturkunskap. Sedan 2009 har skolan tagit emot över 2 500 elever från 10 kommuner runt Stockholm. 

Föreningsliv

Föreningslivet är rikt i Möjaskärgården med många engagerade invånare. Möja IF äger och driver Möjahallen som ligger nära Berg på Möja. Varje sommar anordnas Möjaloppet med tre olika distanser för olika åldrar, övrig tid på året erbjuds knatteverksamhet och idrott för unga och vuxna.

Stora föreningar är Konsum, Möja Kulturella Ungdomsrörelse (MKU), Möjaskärgårdens Bredband Ekonomisk Förening, Möjaskärgårdens företagarförening, Möja turistförening samt Stavsuddaskärgårdens intresseförening som har stort fokus på avloppsfrågor i Stavudda-området.

Företagarföreningen har funnits sedan 1998 och bidragit till flera viktiga projekt i skärgården. Bland annat var de initiativtagare till Möjaskärgårdens turistförening och Möjaskärgårdens Bredbandsförening. De deltog även i bildandet av Näringsliv i Skärgården som blev Företagarna Skärgården och idag är den nya organisationen Skärgårdsföretagarna.

På bland annat dansbanan på Möja ordnar MKU många olika aktiviteter året om. Alltifrån julmarknad, Nobelmiddag och halloweenfest under vinterhalvåret till stand-up, ungdomsdisko och allsång på sommaren. Utöver det är det ibland marknad och ungdomsgård. Lokalerna Dansbanan, Långviks skola och Spelmansbostaden finns att hyra till fester eller andra evenemang. 

Möja Turistförening bildades 2003 och högsta prioritet var att få igång en väl fungerande turist-information. Verksamheten finansieras genom bidrag från Värmdö kommun, serviceavgifter från turistrelaterade företag i Möjaskärgården samt stödmedlemmarnas avgifter. Första året hade Möja Turistförening 47 medlemmar, 2014 var medlemsantalet totalt 37 st. Föreningen vill bland annat bidra till att främja kontakt mellan fast- och fritidsboende med ömsesidig respekt och få besökare att känna sig välkomna.

Möjaskärgårdens Bredband Ekonomisk Förening driver utbyggnaden av fibernätet. Se mer information om bredbandsutbyggnaden under rubriken förbindelser/transport. 

Museum och kulturellt liv

Området på och kring Möja är den del av skärgården som genom åren skildrats av konstnärer som Roland Svensson och Evert Taube. Roland Svenssons museum finns i Ramsmora att beskåda. Evert Taube hämtade inspiration på det numera nedlagda Pensionat Strandvik på Södermöja när han skrev sin kända visa Det går en dans på Sunnanö. Jules Sylvain, som bland annat komponerat många gamla schlagers som Dansen går på alla bryggorna och Med en enkel tulipan, bodde många somrar på Byholmen innan han flyttade till sydligare breddgrader och blev bananodlare (det säger i alla fall ryktet).

Museijärnvägen på Möja går att besöka i Berg. Den är 100 meter lång och har ett ånglok som är byggt 1904 samt en hembygd ångdressin byggd på 70-talet. Hembygdsmuseumet ligger även det vid Bergs by på Möja och har anor från 1800-talet. Där kan besökarna titta på gamla föremål som fiskeredskap och ett möblerat hem från förr i tiden

Fornlämningar och kulturmiljövård

I möjaskärgården finns det många forn- och kulturhistoriska lämningar. Lämningarna är inventerade av Riksantikvarieämbetet och i vissa fall av Statens maritima museer. Många av lämningarna utgörs av husgrunder från historisk tid, stenugnar, fartygs-/båtlämningar eller lämning från tradition någon historisk tradition. I vissa fall rör det sig om en begravningsplats eller runristning.   

I Möjaskärgården skyddas framförallt de kulturhistoriska värdena med riksintresse för att de är visar på fiskarbönders livsvillkor i de yttre delarna av mellanskärgården. De bosättningar som finns i Berg, Löka, Långvik och Ramsmora är stora skärgårdsbyar med en karaktäristisk lokalisering till inägomarken. Även sjöfartens betydelse med sjöbodar och båthus finns kvar. Öarna på östra sidan av Möja med äng- och betesmarker vittnar om den historiska jordgubbsodlingen.

Karta över värdefulla kulturmiljöer i Möjaskärgården. FÖRSTORA BILD