Förbindelser och Transport

Till Nämdö går det reguljärtrafik med Waxholmsbolaget från Stavsnäs, Björkvik, Saltsjöbaden och Stockholm året runt.

Avstånd och tid

Om du åker med privat färdmedel (bil och båt) tar det cirka 80 minuter från Gustavsbergs centrum som räknas som närmsta centralort. Åker du istället med kollektivtrafiken tar det drygt två timmar från Gustavsberg. Det bör uppmärksammas att det bor fast befolkning på öar i Nämdöskärgården som är utan reguljär färjetrafik, som där av alltid måste färdas med privata transportmedel till och från fastlandet.

Tillsammans är land och sjöresan från Gustavsbergs centrum till Nämdö 36 kilometer. Det motsvarar en resa på 120 kilometer om du reser i 90 km/timmen på land vilket visar på att det är tidskrävande att färdas i skärgården.

Bryggor

På Nämdö finns ett flertal bryggor, Solvik, Kalkberget, Västanvik, Östanvik, Brunvik, Nämdöböte brygga, Orrön, Sand och Ängsholmen. Under 2016 steg 14 162 personer av Waxholmsbolagets båtar på bryggorna på Nämdö, ungefär lika många steg på båtarna.

Kostnad i kronor

Kostnaden i kr att färdas till Nämdöskärgården varierar beroende på om du reser med kollektivtrafik eller med privat färdmedel. Från Stockholms central via Stavsnäs är kostnaden 145 kr för helt pris och 92 kr för reducerat pris om du reser kollektivt med buss och båt. Om en åker från Gustavsbergs centrum med buss och reguljärtrafiken från Stavsnäs kostar det 128 kr för helt pris och 82 kr för reducerat pris. Priserna från SL är genomsnittliga på grund av varierande taxor. Åker du med den reguljära färjetrafiken direkt från Stömkajen till Nämdö är kostnaden 110 kr för helt pris och 70 kr för reducerat pris, då tar resan cirka 1 timme längre.

Avståndet i kilometer från Centrala Stockholm till Stavsnäs är 43 kilometer och från Gustavsbergs centrum är det 21 kilometer i Stavsnäs. En bil drar i genomsnitt 0,83 liter per mil och bensinkostnaden är ungefär 13 kr. Det ger en bensinkostnad på 46 kr från Stockholm och 15 kr från Gustavsberg till Stavsnäs. Kostnaden för båtfärden varierar i pris.

Bredband och Fiber

Skärgården, däribland Nämdö, har ingått i en satsning inom landsbygdsprogrammet och fått stöd till utbyggnad av bredband. Medel har även kommit från Värmdö kommun samt Post- och telestyrelsen (lst hemsida). Drivande i frågan har varit den ekonomiska föreningen Nämdö Fiber.

Utbyggnaden av fiber är indelad i tre etapper där etapp 1 är färdig. Den innefattar södra Nämdö, Orrön, Ekholmen, Mörtö samt Uvön. Etapp 2 och 3 bestående av Norra Nämdö, Käckskär, Aspö-Ladholmen, Idöborg, Boskapsö, Hemskär, Ängsskär, Grenskär, Jungfruskär, Vånö, Gillinge, Villinge, Rögrund, Mörtö Klobb, Gymmerholmarna, Norsholmen, Bullerö, Långviksskär samt Biskopsö är i planeringsstadiet och får vänta ett tag till på sitt fibernätverk.

För vidare arbete med Etapp 2 och 3 har Nämdö Fiber gått ihop med fiberföreningarna på Runmarö, Ornö och Harö har föreningen bildat ett gemensamt aktiebolag, Stockholms skärgårdsnät AB. Bolaget har beviljats bidrag för att bygga ut området från Ornö hela vägen upp till Harö.