Näring

Östanviks gård producerar ekologiskt lammkött, nötkött, grönsaker, ägg och skinnhantverk. Gården arrenderas från Skärgårdsstiftelsen och betesmark från privata markägare på Nämdö och intilliggande öar. Gårdens betesdjur och jordbruk påverkar ungefär 230 hektar mark i Nämdöskärgården vilket är en viktig naturvårdsinsats. Utöver jordbruksproduktion sköter gården även turistinformation och väghållning, hyr ut stugor samt tar emot studiebesök. Produkter från gården säljs i gårdsbutiken och till närområdet.

I hela Nämdöskärgården finns det många egna företagare. Entreprenörerna sysslar bland annat med markentreprenader, sjötransporter, el- och bygg, kajakguidning, motormeck, service för öarna, konst samt produktion. Totalt finns runt 36 näringslivsverksamheter på Nämdö.

En stor arbetsgivare i närområdet är vandrarhemmet Grundet som är beläget på Rögrund. De som arbetar på Grundet bor på öarna runt omkring och under sommarhalvåret får de förstärkning av personal från andra delar av länet då det har öppet dagligen.