Utbildning, kultur och föreningsliv

Skola och bibliotek 

På Nämdö finns en skola men den ligger för tillfället i malpåse på grund av för få elever. I skolbyggnaden finns ett kontorshotell och ett bibliotek.

Bokbåten, som besöker skärgårdsöar, kommer även till Nämdö, en gång på hösten och en gång på våren. Bokbåten drivs av Regionbiblioteket Stockholm i samarbete med skärgårdskommunerna. Önskemål om böcker kan lämnas in till bokbåten innan de lättar ankare.   

Kultur och friluftsliv

På Nämdö finns fina grusvägar som binder samman byar och bryggor på ön. Vägarna är lämpliga för såväl promenader som cykelturer.

Landskapet hålls öppet med hjälp av betesdrift. Östanviks gård har sedan 1976 varit ett modernt skärgårdsjordbruk inriktat på ekologisk produktion. På gården bor får, lamm, kor, kalvar och höns som bidrar till det öppna landskapet. Besökare som har intresse för skärgårdens villkor rekommenderas ett besök på gården där det erbjuds guidning i ämnet. Från gården utgår också natur- och kulturstigar samt att det finns gårdsbutik, turistinformation, gästbrygga, sopmaja, tältplatser och färskvatten här.

Nämdö Böte, med utkikstorn och vidsträckt utsikt, är även ett populärt besöksmål på ön, liksom ruinen av skärgårdens mest originella kyrka, en åttkantig rundkyrka från 1798.

Skärgårdsmuseet – Nämdöfilialen finns i Gamla skolan i Sand. Från midsommar till början av augusti har museet öppet året runt. I museet finns det utställningar, konstgalleri och museibutik. Hembakat fikabröd finns till försäljning i trädgårdscaféet. 

Föreningsliv

Nämdö hembygdsförening är en ideell förening och mötesplats för många boende i arkipelagen. Syftet med föreningen är att värna om bygdens miljö och kulturarv, förvalta Nämdö hembygdsgård samt att bevaka bygdens intressen i samhällsfrågor. Föreningen hyr ut hembygdsgården till olika aktiviteter, anordnar sociala aktiviteter i hembygdsgården, förvaltar ett antal bryggplatser i Sand, är ansluten till Nämdö fiber, ger ut nämdötidningen Nämdö Nu samt bemannar Nämdös bibliotek. Sista lördagen i juli anordnar föreningen Nämdödagen med torghandel, chokladhjul, lotteri, underhållning, auktion och servering. All vinst går oavkortat till hembygdsgårdens förvaltning.

Föreningen Nämdö fiber är ideell och driver och bygger fiber i Nämdöskärgården. Målet är att gemensamt utveckla och bidra till en trivsam skärgård som ska klara av framtidens utmaningar. Läs mer om fiberutbyggnaden under rubriken ”bredband och fiber”.

Intresseföreningen för Krokviksvägen (IfK) arbetar för uppristing av Krokviksvägen.  Under 2017 inledde intresseföreningen en rejäl upprustning av vägen, som gjorts möjlig tack vare stöd från Värmdö kommun och EU:s LEADER-program.

Skärgårdens rodel- och kälkklubb är en idrottsförening som är en bildades i maj 2015 som första steget till att öka intresset för kälksporten i Stockholms skärgård. I klubben finns åkare från 8 år och uppåt och aktiviteter anordnas året runt.

Nämdö kyrka engagerar även många på ön. Nämdö kyrka ingår i en församling med Djurö och Möja. Kyrkan är från 1876, finns i Sand på Nämdö och har haft tre föregångare – den äldsta från omkring 1630. Det sägs även att det kan ha funnits ett kapell på ön redan under medeltiden. Nämdö kyrkokör i ledning av Dan Enberg har drygt 15 medlemmar och håller till ute på Nämdö. Ibland anordnas körresor och församlingen håller i olika aktiviteter för vuxna, ungdomar och barn men det mesta är förlagt till Djurhamn på fastlandet.    

På Nämdö finns även Samfälligheten Norrängen och Samfälligheten Tjursvik som engagerar personer inom respektive område.