Förbindelser och transport

 

Avstånd och tid

Att färdas från Ornö till närmaste huvudort (ort med bank med full service, postkontor, systembolag klädbutiker mm) tar cirka 55 minuter med privat färdsätt och cirka 80 minuter med kollektivtrafiken. På samma restid kommer du cirka 6,7 mil (67 km) på land om du kör i 90 km/h.

Bryggor

Det finns sex större bryggor på Ornö. Björksunds brygga, Lättinge brygga, Hässlemara brygga, Ornöboda brygga, Söderviken brygga och Ornö Kyrka brygga. Trafikverket äger Lättinge brygga, Hässlemara brygga och Ornö Kyrka brygga. Övriga bryggor ägs med enskilt ägarskap.

Underhåll och tillsyn sköts av samfälligheter med bidrag från Trafikverket. Utöver de större bryggorna finns det mindre gästbryggor vid Bygdegården, gruvan och Ornö Båtvarav i Brunnsviken. Det behövs fler bryggor för att kunna ta emot ytterligare besökare.

Från Hesselmara brygga går det bilfärja till fastlandet. Färjeledens huvudman är Ornöfärjans Samfällighetsförening som uppbär statsbidrag till 80 procent. Samfälligheten hyr in Ornö Sjötrafik AB som på totalentreprenad sköter trafiken sedan 47 år tillbaka. Bilfärjan är en betalfärja som går 9-12 tur och returturer varje dag året runt. Ornö Sjötrafik transporterar cirka 65 000 bilar och cirka 145 000 passagerare varje år och har två färjor, varav en är isgående.

Även Waxholmsbåtar trafikerar Ornö med reguljära skärgårdsbåtar varje dag året runt. Direktbåtförbindelse från Stockholm finns dagligen under sommartid till Ornö Kyrka brygga. Waxholmsbolaget kompletterar vissa turer till Hässelmara samt att det går en del turer till Kyrkviken och Lättinge. Bussar som passar några av båtturerna går mellan Hässelmara och Lättinge. Under sommartid samt helger året runt trafikerar Waxholmsbolaget även norra fritidshusområdena Söderviken och Ornöboda. År 2016 var antal påstigande med Waxholmsbolagets båtar 8 229 personer. Antalet avstigande samma år var 8 254 personer.

Om färjeförbindelsen till Ornö ska övergå från enskild till allmän regi utreds för tillfället av Trafikverket. Skulle det bli verklighet krävs troligen investeringar i infrastruktur både på Ornö och på land. Omfattningen av åtgärderna ska utredas vidare och Haningen kommun kommer att lyfta frågan om hur trafikförsörjningen till Ornö och Utö kan tryggas på lång sikt. I Haninge kommuns översiktsplan 2030 med utblick mot 2050 finns inga nya färjelägen utpekade i och med de pågående utredningarna.

Bredband

Utbyggnaden av Etapp 1 av bredband på Ornö fortskrider enligt den projektering som beslutades i och med de bidrag som beviljades till Ornö Fiber Ekonomisk förening (Ornö Fiber) i bidragsperiod 1. Arbetet sker i samförläggning med vatten och avlopp vilket ger stora fördelar både rent praktiskt och ekonomiskt. Tyvärr har dock vissa områden blivit starkt försenade till följd av att vatten och avlopp har blivit försenat. Etapp 1 täcker endast en liten del av Ornö. Områdena Kyrkviken, Mörbyfjärden samt Mefjärd ingår och Etapp 1 och ger cirka 20 procents täckning av det totala området. Ornö Fibers ursprungliga ansökan gällde hela Ornö men det styrande regelverket för bidragsperiod 1 gjorde inte detta möjligt.

I bidragsperiod 2 är det nya regler för fiberstöd kring antal mantalsskrivna vilka gjort att Ornö Fiber inte kvalificerar sig för att få bidrag i bidragsperiod 2, antalet mantalsskrivna på Ornö är för få. Ornö Fiber har därför gått ihop med fiberföreningarna på Nämdö, Runmarö och Harö och bildat ett gemensamt aktiebolag, Stockholms skärgårdsnät AB. Bolaget har ansökt om bidrag för att bygga ut området från Ornö hela vägen upp till Harö. Ornö Fiber ser att en gemensam utbyggnad ger många fördelar och bedömer att bolagets ansökan uppfyller alla formella krav och därmed har goda chanser att få bidrag i bidragsperiod 2.

Nätet når betydligt färre mantalsskrivna än deltidsboende vilket följer av att den övervägande delen människor som finns på Ornö är fritidsboende. När nätet når alla inom ett område blir därav alltid de mantalsskrivna i minoritet. Föreningens beräkningar är att det finns drygt 1 500 möjliga anslutningar på Ornö och kringliggande öar men att mindre än tio procent av dessa kommer att nå mantalsskrivna hushåll.

Ornö Fibers nät är i dagsläget litet men kommer när Etapp 1 är färdigutbyggd att vara halvstort. Om det nybildade bolaget, Stockholms skärgårdsnät AB, får bidrag för att färdigställa Etapp 2 kommer nätet att bli stort vilket kommer att ge fördelar, som till exempel att innehållsleverantörerna kommer att börja betala för att leverera i nätet i stället för att ta ut kostnader för detta. 

Godstransporter

Många transporter sker sjövägen och transporter av gods sker med flera entreprenörer. En stor volym transporter kommer med olika lastfordon ombord på Ornöfärjan hela dagarna året runt.

Godsleveranser till företag och privatpersoner sker med PostNord och Bring Citymail. PostNord levererar paket via Lantbrevbärare eller till macken i Dalarö. Företagspaket levereras till ön. Övriga bolag levererar endast skrymmande gods eller företagstagsgods med Waxholmsbåt till Ornö Kyrka brygga. Privatgods måste hämtas ut på utlämningsställe i Västerhaninge Centrum.

Olika villkor för leverans gäller beroende på om beställaren är ett företag eller en privatperson. Företag har i majoritet ett avtal med leverantörerna vilket ger dem specialpriser och förmåner som privatpersoner saknar.

Boende på Ornö har meddelat att lantbrevbärningen fungerar väl men att postgången för gods och paket inte fungerar optimalt. Det är många gånger svårt att få ut gods och paket till ön inom rimlig tid och önskemål om att se över systemet och leveranstider har därför framförts.

Lokala transporter

En stor del av Ornö är täckt av skogsmark och vissa platser kan endast nås med båt. Det finns en stor asfalterad huvudväg på ön som sträcker sig från Skinnardal i norr till Lättinge i söder och en del mindre vägar. Den asfalterade vägen ägs av Svenska staten och övriga mindre vägar är privatägda. Till områdena Söderviken och Ornöboda som ligger i den nordligaste delen av ön finns ingen vägförbindelse, områdena nås endast med båt. Vägarna fungerar väl året runt med både lättare och tyngre fordon samt för att promenera och cykla. Underhåll av den statliga vägen sköts av Trafikverket. Övriga vägar underhålls av markägare eller samfälligheter. De flesta på ön har egna bilar och vanliga sätt att färdas på ön är med bil eller cykel. Det finns få flakmoppar, i stället har elcykel kommit att bli populärt på senare år.

Haninge Charter och sjötaxi AB har sin hemmahamn på Ornö och erbjuder chartertrafik, reguljära skärgårdsturer och beställningstrafik. Verksamheten har varit aktiv i 35 år och företaget har två fartyg som tar från 140 till 200 passagerare. I närområdet finns också Kymmendö och Gålö sjötaxi och skärgårdstjänst som har en båt som tar 12 passagerare. Vid behov kan ytterligare båtar hyras in och turer erbjuds året runt, om väderlaget tillåter. För mindre persontransporter finns den mindre båten Kajsa Linnea på Ornö. Även på Kymmendö, Dalarö och Gålö samt i området kring Ornö skärgård finns andra sjötaxibolag som erbjuder mindre båtar för persontransporter.