Näring

En stor del av Ornö är täckt av skogsmark och vissa platser kan endast nås med båt. Det finns en stor asfalterad huvudväg på ön som sträcker sig från Skinnardal i norr till Lättinge i söder och en del mindre vägar. Den asfalterade vägen ägs av Svenska staten och övriga mindre vägar är privatägda. Till områdena Söderviken och Ornöboda som ligger i den nordligaste delen av ön finns ingen vägförbindelse, områdena nås endast med båt. Vägarna fungerar väl året runt med både lättare och tyngre fordon samt för att promenera och cykla. Underhåll av den statliga vägen sköts av Trafikverket. Övriga vägar underhålls av markägare eller samfälligheter. De flesta på ön har egna bilar och vanliga sätt att färdas på ön är med bil eller cykel. Det finns få flakmoppar, i stället har elcykel kommit att bli populärt på senare år.

Haninge Charter och sjötaxi AB har sin hemmahamn på Ornö och erbjuder chartertrafik, reguljära skärgårdsturer och beställningstrafik. Verksamheten har varit aktiv i 35 år och företaget har två fartyg som tar från 140 till 200 passagerare. I närområdet finns också Kymmendö och Gålö sjötaxi och skärgårdstjänst som har en båt som tar 12 passagerare. Vid behov kan ytterligare båtar hyras in och turer erbjuds året runt, om väderlaget tillåter. För mindre persontransporter finns den mindre båten Kajsa Linnea på Ornö. Även på Kymmendö, Dalarö och Gålö samt i området kring Ornö skärgård finns andra sjötaxibolag som erbjuder mindre båtar för persontransporter.

I svenska fartygsregisteret finns 28 fartyg registrerade på Ornö, i siffran inryms både fritidsfartyg och yrkesmässiga arter. Antalet fritidsbåtar är dock betydligt fler på ön då fritidsbåtar inte är registreringspliktiga enligt svensk lag, endast båtar som används yrkesmässigt är registreringspliktiga. Alla skepp är registreringspliktiga oavsett användningsområde.