Utbildning, kultur och föreningsliv

 

Skola, förskola och bibliotek

Skolundervisning infördes på Ornö redan 1845, tätt inpå beslutet om den allmänna skolans införande i Sverige år 1842. Idag finns både skolundervisning, årskurserna 1-5, och förskola på ön. Äldre elever är i första hand hänvisade till Dalarö skola. All undervisning utom träslöjd och en lektion idrott bedrivs på Ornö. Träslöjd pågår under halva läsåret och förskolebarnen åker en förmiddag varannan vecka till Dalarös ateljé där skapande verksamhet sker. På Ornö finns även fritidsverksamhet som alla skoleleverna går på.

Bokbåten besöker Ornö och närliggande öarna Kymmendö och Björkö. Bokbåten drivs av Regionbiblioteket Stockholm i samarbete med Skärgårdskommunerna och besöker skärgårdsöar en gång på hösten och en gång på våren. Öar med skolor/förskolor får längre besökstid i båten. Önskemål om böcker kan lämnas in till bokbåten innan de lättar ankare. Ornö förskola och skola lånar många böcker via bokbåten. På Ornö finns även ett bibliotek som normalt är öppet på lördagar klockan 11.30–14.30.

Kultur och friluftsliv

I Ornö skärgård finns många möjligheter till rekreation och friluftsliv, såväl på land som ute till havs. Ön är känd för sin mycket vackra, orörda och omväxlande natur och har ett rikt djurliv, en kombination perfekt för upptäcktsfärder. På Ornö finns främst betesdjur, varav det är mycket hästar. Den som är ute på spaning kan även få se bäver, storlomme och nattskärra.

Vägarna på ön fungerar väl både för promenader och cykelturer och runt ön finns fina kajakvatten. Både kajaker och cyklar går att hyra vid Ornö Båtvarv. Det finns också goda förutsättningar för vandring, hela åtta populära vandringsleder finns på ön.

På Ornö finns det inte bara vacker natur och djur att se utan även andra sevärdheter. Exempel på sevärdheter är det vattenfyllda dagbrottet efter Lugnets fältspatsgruva, Ornö Kyrka, Nybysjöområdet som hör till det mest orörda områdena på hela Ornö och Åvassa som är ett område som hör till kommunens rikaste växtlokaler. I Nybysjöområdet finns vackra skogsområden att stöva i vilka passar bra för att plocka bär och svamp. Området Åvassa bjuder på ett rikt växtliv, här finns hela nio orkidéarter och i juni och juli blommar majvivor, tätört, fältgentiana, ängsnycklar, grönkulla, brudsporre och kärrknipprot. I kärrpartierna växer också flera sällsynta starr- och mossarter. Tyvärr finns risk att området växer igen inom en snar framtid men ännu går det att njuata av floran.

För historieintresserade finns Ornö Museum som ligger i den gamla Sockenstugan, mellan skolan och kyrkan. Museet drivs av Föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga. Ornö museum har olika temautställningar under sommartid och en stor samling med bilder som digitaliseras så att forskare och andra intresserade kan söka i den. På museet går det även att se ett inrett skärgårdshem från 1850-talet. Museet har öppet tisdag-söndag under sommartid.

På närliggande ön Kymmendö finns också mycket historia att se. Kymmendö är ön där August Strindberg hämtade inspiration till sin bok Hemsöborna. De gamla byggnaderna och gården samt författarens skrivarstuga finns kvar.

Föreningsliv

På Ornö finns flera aktiva föreningar vilka tillsammans bidrar till många aktiviteter genom sitt engagemang.

Ornös äldsta förening är Ornö skytteförening som har varit aktiv sedan 1904. Skytteföreningen anordnar bland annat sommarskytte med hagel och salongsgevär på torsdagar från slutet av juni till början av augusti.

Ornö Bygdegårdsförening har varit verksam sedan 1938 och har som mål att verka för att samla Ornös befolkning. Föreningen driver och förvaltar Bygdegården som anordnar regelbundna aktiviteter som till exempel konstutställningar, spelningar, teaterkvällar, valborgsfiranden och andra festligheter.

I Ornö Bygdegård finns Ornö Krog, butik och bibliotek inhysta. Ornö Bygdegård är en central mötesplats och även den plats där de flesta av Ornös många andra föreningar har sina större möten. Genom Bygdegården möjliggörs också en stor del av servicen på ön. Här finns fasta hyresgäster: Ornö Krog, Haninge kommun (bibliotek och skollokaler), och Ornö Fiber, samt ett antal olika tillfälliga hyresgäster för fester, bröllop, kulturevenemang osv. Alla ideella föreningar och öppna icke-kommersiella föreställningar hyr Bygdegården kostnadsfritt. En stor del av föreningens uppgift är att förvalta, bevara och utveckla Bygdegårdens lokaler och evenemang, som underhållits sedan 1938, i syfte att lokalerna ska fortsätta att vara en naturlig mötesplats på ön.

Föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga som driver Ornö museum, Båtbyggarmuseet på Sandböte och Anna Lindhagens 1700-stuga är en ideell allmännyttig förening. Föreningen är ansluten till Stockholms Läns Hembygdsförbund och har cirka 400 medlemmar. Föreningen ger ut tidningen Höskaret 3-4 gånger per år och engagerar sig i frågor för bevarandet av natur och kulturfrågor i hela Ornö skärgård. Tidigare har Bygdemuseet Ornö Sockenstuga bildat intressegruppen Rädda Huvudskär i syfte att stoppa uppstyckning av tomter och utförsäljning av de unika myndighetshusen på Huvudskär. Efter 1,5 års arbete kunde Huvudskär räddas genom ett markbyte på förslag av intressegruppen Rädda Huvudskär och hösten 2015 belönades föreningen med Björn Lindroths stipendium på 25 000 kronor, bland annat för kampen att Rädda Huvudskär.

Ornöborna är en annan ideell förening på ön. Föreningen bildades 2002 då Ornö skärgårds intresseförening OSIF endast gav de bofasta medlemmarna rösträtt. Ornöborna bildades som ett alternativ för de som vill att både bofasta och fritidsboende ska ha rösträtt. Föreningen har idag cirka 120 medlemmar. Ornöborna har som mål att verka för en humanistisk, teknisk och ekonomisk utveckling på Ornö. Ett mål i det är att stärka gemensamheten mellan fast- och fritidsboende på Ornö och omkringliggande öar. Ornö skärgårds intresseförening OSIF och föreningen Ornöborna arbetade tillsammans med Haninge kommun fram en enkät 2011. Enkäten skickades ut till samtliga hushåll och svaren utger underlag för framtida utvecklingsprojekt.

Mörbyfjärdens samfällighetsförening är en fastighetsägarförening som består av fastighetsägare inom Mörbyfjärdens tomtområde som inrymmer 14 ”kvarter”, inom vilka det finns cirka 320 tomter/fastigheter. Föreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Varje fastighetsägare är obligatoriskt medlem i Mörbyfjärdens samfällighetsförening och Ornöfärjans samfällighetsförening. Även Mörbyfjärdens idrottsförening ”MIF”, finns för boende i området. Medlemskap är frivilligt och föreningen verkar för att skapa aktiviteter och trivsel för barn och vuxna.

Ornöfärjans Samfällighetsförening är huvudman för den dagliga bilfärjetrafiken till ön och därav en mycket viktig förening för öns befolkning. Alla som äger en fastighet på Ornö är med i denna förening som har cirka 650 medlemmar. Föreningen uppbär statsunderstöd och alla medlemmar betalar en andelsavgift. På årsmötet kan medlemmarna lägga fram synpunkter, till exempel på färjans tidtabell.

Ornö Fiber är en ideell ekonomisk förening som startade i syfte att bygga fibernät på Ornö och i dess kringliggande skärgård. Föreningen bildades vid årsskiftet 2013/2014 och vill främja medlemmarnas intressen genom att bygga och äga ett fibernät i Ornö socken. Andra föreningar kan bli medlemmar i föreningen men inte enskilda personer eller företag.

Andra verksamma föreningar på Ornö är Livbojen Ornö som är en stödförening till SSRS-stationen på Ornö (SSRS=Sjöräddningssällskapet) och Ornö Kyrka som är en stödförening till Ornö Kyrka som understödjer många av Ornö Kyrkas sommarkonserter.

Rädda Huvudskär som är en politisk obunden grupp är också verksam på Ornö. Gruppens syfte är att arbeta för att bevara de unika myndighetshusen och marken i Huvudskärs by hos en ägare och huvudman. En annan aktiv grupp är gruppen ”Ornö Skärgård” på Facebook som drivs av bofasta och fritidsbor. Gruppen har cirka 1 600 följare och informerar om nyheter och aktiviteter på Ornö.