Förbindelser och transport

Avstånd och tid

Att färdas från Runmarö till närmaste huvudort (ort med bank med full service, postkontor, systembolag klädbutiker mm) tar cirka 55 minuter med privat färdsätt och cirka 70 minuter med kollektivtrafiken. På samma restid kommer du cirka 8,2 mil (82 km) på land om du kör i 90 km/h.

Bryggor

På Runmarö finns tre trafikerade bryggor, Långvik, Gatan och Styrsvik. Bryggorna trafikeras av Waxholmsbolagets båtar året om. År 2016 var antalet påstigande med Waxholmsbolagets båtar 53 947 personer. Antalet avstigande samma år var 53 562 personer.

För den som kommer med egen båt finns möjlighet att ankra upp i Norrviken på Storön, en historisk hamnvik, där Svenska Kryssarklubben numera håller till. Utöver de större bryggorna finns även privata bryggor på ön. På Runmarö saknas gästhamn. Via Runmarö Båtvarv finns dock möjligheter ligga över natten med kopplad el, att mot en kostnad.

Bredband

Runmarö bredband ekonomisk förening har länge arbetat för att få bredband till ön. Ihop med fiberföreningarna på Nämdö, Ornö och Harö har föreningen bildat ett gemensamt aktiebolag, Stockholms skärgårdsnät AB. Bolaget har beviljats bidrag för att bygga ut området från Ornö hela vägen upp till Harö. Arbetet med bygget av Runmarö har nu påbörjats. I dagsläget pågår upphandling av entreprenörer och material. Ansökningar för tillstånd från myndigheter och markägare pågår också för fullt. Runmarö bredbandsförening uppmanar alla som vill vara med att anmäla sig.

Post och paket

På Runmarö finns inget postkontor. De som har möjlighet att beställa genom sina företag får leverans direkt till Runmarö men privatpersoner hänvisas till fastlandet för att hämta ut paket.

Godstransporter

Stockholms läns landsting har godsfärjor samt att gods går med Waxholmsbolagets vanliga båtar. Det finns även andra möjligheter att få ut gods.

Lokala transporter

På Runmarö finns grusvägar och det är enkelt att ta sig fram till fots. Det finns även möjligheter till transport med fordon på en stor del av ön. Den största vägen går från Styrsvik. Vägen är statligt ägd och benämns väg 697. Runmarö Väg entreprenad sköter underhållet på en stor del av det enskilda vägnätet, året runt.

Bilen är ett vanligt färdmedel, vilket skiljer ön från en del andra skärgårdsöar, men precis som på många andra skärgårdsöar är det även vanligt att färdas via flakmoppe. I närheten av Styrsvik brygga finns en infartsparkering med möjlighet till parkering upp till 24 timmar. En bit upp från bryggan, i anslutning till återvinningsstationen, finns även en parkering med möjlighet till parkering i upp till 7-dagar. Parkeringarna är dock ofta fulla, speciellt under sommartid då det är fler som ska samsas om platserna. Det finns även mycket cyklar på ön och cykeluthyrning finns i Runmarö Lanthandel.

På Runmarö finns taxirörelse och i området kring Runmarö finns flera olika sjötaxibolag som utför persontransporter året om med båt och svävare.