Näring

Förr i tiden var fisket huvudnäring och med tiden blev det vanligt att arbeta inom lotsnäringen. Andra dominerande näringar under historien har varit jordbruk och kalkbruk. Under en lång tid fanns det även en bilverkstad på ön som var inkomstkälla för fastboende. Förr var det även vanligt att familjer på Runmarö hade egna djur och bedrev självhushåll.

Idag är flera olika företag verksamma på ön. Totalt finns runt 56 näringslivsverksamheter men lokal företagarförening saknas. Företagarna på ön har dock möjlighet att vara med i Skärgårdsföretagarna och i Värmdö företagarförening. Intresseföreningen på ön driver även företagarnas talan i många frågor och ser således efter företagarnas intressen.

De fastboende arbetar till exempel som rörmokare och elektriker, med taxiverksamhet, inom bygg, skola, affär, keramikverkstad, varv, krog och restaurang. Runmarö båtvarv, som ligger vid Solberga, är största arbetsgivaren på ön. Det finns även en del som delvis försörjer sig på djurhållning. Många av de bofasta arbetspendlar till annan ort.