Utbildning, kultur och föreningsliv

Skola/förskola och bibliotek

Värmdö Skärgårdsskola har fem avdelningar varav en är placerad på Runmarö, en F-9-skola.  Runmarö skola har varit öppen sedan 1980 och har en kultur- och hälsoprofil. I anslutning till skolan finns även en liten förskola. Förskolan har ett mycket nära samarbete med Sandhamns förskola. En dag i veckan besöker Runmarö förskola Sandhamn och en dag i veckan kommer Sandhamns förskola till Runmarö. 

I skolans lokaler finns Runmarö ö-bibliotek som sköts av boende på ön och skolans personal. Biblioteket tillhör inte Värmdö bibliotek och omfattas därmed inte av samma biblioteksservice som de kommunala biblioteken. Biblioteksservicen är under utveckling. Under år 2017 planeras separata avdelningar för nyutgiven vuxen- och barnlitteratur, bredband och lap-tops.

Bokbåten, som besöker skärgårdsöar, kommer även till Runmarö en gång på hösten och en gång på våren. Bokbåten drivs av Regionbiblioteket Stockholm i samarbete med skärgårdskommunerna. Öar med skolor/förskolor får längre besökstid i båten. Önskemål om böcker kan lämnas in till bokbåten.

Kultur och friluftsliv

På Runmarö finns goda möjligheter till kultur och friluftsliv. Stråken av kalksten har skapat förutsättningar för en värdefull och unik natur med variationsrik växtlighet och ön är känd för sina många olika orkidéer.

I hembygdsgården finns ett museum som är öppet under sommartid. Museet är en filial till skärgårdsmuseet i Stavsnäs.

För kultur- och historieintresserade finns det även bevarade boningshus i Runmarös byar och välbevarade sportstugor från 1940-talet och framåt att skåda. Populära kulturarrangemang är Runmarödagen och olika teaterföreställningar, som hålls under sommarmånaderna.

För den sportintresserade finns möjlighet att spela tennis på den offentliga tennisbanan i anslutning till Hembygdsgården. Tack vare närheten till ytterskärgården är Runmarö också en bra utgångspunkt för kajakturer. Vid Solberga Gård på södra delen av ön finns möjlighet att hyra kajak. Där kan du även handla hantverk i gårdsbutiken och njuta av utsikten från trädgårdscaféet. På gården ligger också Telegrafberget, öns högsta berg, som är ett populärt utflyktsmål med vacker utsikt. Solberga gård har även turistinformation.

Anordnad badplats saknas men en offentlig plats med möjlighet till bad finns vid Södersunda (Jerkers udde). Andra vackra områden är Näsudden och tidigare nämnda Telegrafberget.

Fiske med handredskap är fritt i Stockholms skärgård och för den som har egen båt går det bra att fiska utanför Runmarö. Här kan man fånga abborre, gädda, strömming, sik, havsöring och en och annan plattfisk. Det råder dock inte fritt fiske i insjöarna på ön.

Föreningsliv

På Runmarö finns flera verksamma föreningar som tillsammans bidrar till gemenskap, engagemang och aktivitet på ön.

Runmarö Hembygdsförening är idag en aktiv förening med drygt 400 medlemmar. Föreningen bildades 1944 och har sedan dess haft aktiviteter på ön. Årliga aktiviteter är teater, julmarknad, pingisturnering, knytkalas, valborgsmässobål och sommarbio. Föreningen anordnar även Runmarödagen varje år med matservering och försäljning av alla dess slag. Inom föreningen finns olika verksamhetsgrupper, till exempel teatergrupp, slöjdgrupp och boulegrupp och föreningen arbetar aktivt med forskning av öns historia.  

Runmarö Hembygdsförening driver och vårdar också Runmarö Hembygdsgård som ligger i Uppeby, centralt placerad på ön. Fastigheten används som föreningslokal för de flesta av föreningens aktiviteter och de som inte är medlemmar har möjlighet att hyra lokalen för aktiviteter. Föreningen ger även ut Runmarö Tidning, som utkommer två gånger per år.

Runmarö bredband ekonomisk förening har funnits sedan 2013 då arbetet med att få bredband till ön startade genom Runmarö Intresseförening tack vare ett antal engagerade eldsjälar. Därefter startade Runmarös bredbandsförening med ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnätet, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bland annat data- och telekommunikation. Alla fastighetsägare på Runmarö med kringliggande öar kan bli medlemmar i föreningen och därmed ansöka om bredband via fiber.

Föreningen Runmarö Yacht Club startade sin verksamhet 1991 med målsättningen att främja segling och båtliv på Runmarö med omnejd. Idag anordnar föreningen många aktiviteter. Seglarskola anordnas under sommarlovsveckorna med plats för cirka 35–40 elever och kappseglingar anordnas varje år, de flesta är rena klubbseglingar för klubbens medlemmar. Runmarö Runt, som genomförs i slutet av juli eller början av augusti, är den segling som drar flest deltagare.

Runmarö intresseförening bildades 1972. Intresseföreningen arbetar mycket gentemot myndigheter, är medlem i SIKO och Skärgårdarnas Riksförbund och har representanter i Värmdö kommuns skärgårdsråd. Genom tiderna har föreningen engagerat sig i flertalet frågor och har nästan undantagslöst fått tillfälle att yttra sig i planförslag som kommunen tagit fram som rör Runmarö. Föreningen har även bedrivit frågor på egen hand som rör alltifrån kompetensutveckling för ö-bor i form av datautbildning till att utreda möjlighet till hyresrätter på Runmarö och driva på för återöppnande av skola och ökade turer från och till ön. Föreningen har även sett till att parkeringsplatser byggts på flera ställen och byggt ett vänthus i Styrsvik, som de även betalar för belysning i anslutning till.

Föreningen Fårskallarna är en ideell förening som tar hand om 42 får och lamm på Runmarö för att på så sätt hålla öns landskap öppet. Föreningen har ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen för att hålla markerna öppna och fick våren 2017 Värmdö kommuns miljöpris för sitt arbete med att hålla Runmarös landskap öppna med hjälp av fårarbete och såg. Arbetet började 2013 och har utvecklats sedan dess. Medlemmarna är till största del deltidsboende unga pensionärer som har tid att bedriva denna typ av arbete. Förutom den aktiva kärntruppen är ett 50-tal öbor stödmedlemmar och bidrar både ekonomiskt och med arbetskraft när hagen ska stängslas eller fåren flyttas.