Näring

Sandhamn har alltid varit ett typiskt tjänstemannasamhälle vilket skiljer ön från andra skärgårdssamhällen. Förr i tiden var det vanligt att vara anställd som tulltjänsteman eller att arbeta inom lotsyrket. Andra näringar har varit fiske, jakt, boskapsskötsel, hantverk och hotell och pensionatsrörelse.

I takt med att besökarna blivit fler och fler har fritidsboende och turism kommit att bli en viktig försörjningsbas och flera olika företag är idag verksamma på ön. Totalt finns runt 35 näringslivsverksamheter och en företagarförening med 28 verksamma företag som medlemmar.

De fastboende arbetar till exempel inom hotell- och konferensverksamhet, polisens brottsanmälningsjour, lotsverksamhet, snickeri, hushållsnära tjänster, vandrarhem, affär och krog. På ön anordnas och drivs även en hel del andra verksamheter som lockar turister, så som exempelvis guidning och seglingsevenemang. Största arbetsgivarna på Sandhamn är polisens brottsanmälningsjour, Sandhamns Värdshus och Seglarhotellet.

Många arbetspendlar främst till Sandhamn men viss arbetspendling sker även från ön.