Utbildning, kultur och föreningsliv

Skola, förskola och bibliotek

Det har funnits skola i Sandhamn sedan 1875. För tillfället finns det inga barn som går i skolan men Värmdö kommun har politiskt tagit ett beslut att inga skärgårdsskolor ska stängas och därav kan skolan öppna igen vid behov. På Sandhamn finns en förskola som för närvarande håller öppet och har ett mycket nära samarbete med Runmarö förskola. En dag i veckan besöker Sandhamns förskola Runmarö och en dag i veckan kommer Runmarö förskola till Sandhamn.

I skolans lokaler finns Sandhamns ö-bibliotek som sköts av Sandhamns Intresseförening. Biblioteket tillhör inte Värmdö bibliotek och omfattas därmed inte av samma biblioteksservice som de kommunala biblioteken. Biblioteksservicen är under utveckling. Under år 2017 planeras separata avdelningar för nyutgiven vuxen och barnliteratur, bredband och lap-tops.

Bokbåten, som besöker skärgårdsöar, kommer även till Sandhamn en gång på hösten och en gång på våren. Bokbåten drivs av Regionbiblioteket Stockholm i samarbete med skärgårdskommunerna. Öar med skolor/förskolor får längre besökstid i båten. Önskemål om böcker kan lämnas in till bokbåten innan de lättar ankare.

Kultur och friluftsliv

Sandhamn har sedan en lång tid tillbaka varit en av de mest populära turistöarna i Stockholms skärgård. Bebyggelsen är blandad och den äldre lotsbebyggelsen och de nyare sommarvillorna har bildat en tät miljö nere vid hamnen i Sandhamn som kommit att bli en mycket populär turistort. På Sandhamn finns både mycket liv och rörelse med möjlighet till mängder av aktiviteter nere i hamnen och mindre exploaterade områden med unik skog samt vackra sandstränder.

Under sommartid är valen av aktiviteter många längst hamnpromenaden på Sandhamn, vilket är ganska unikt för ön i jämförelse med andra skärgårdsöar. Här finns möjlighet att segla, spela minigolf, spela tennis, kitesurfa och gå på spa. Samtidigt finns ett brett val av matställen och affärer samt nattklubb.

Den som önskar promenera och uppleva naturen kan enkelt ta sig till den inre delen av Sandhamn. Där finns ingen bebyggelse, utan enbart skog. Anledningen till det är att hela ön är uppdelad i smala hemmansdelar som inte får bebyggas. Det är en vacker skog som består till största delen av tall, ljung och mossa och i området finns flera små promenadstigar.

Totalt finns tre större badstränder på ön. Den långsträckta stranden med vit sand i Trouville på öns södra sida, Fläskberget som är en mindre sandstrand i anslutning till byns västra del och Skärkarlshamn som ligger 5 minuters promenad från byn, där Sandhamns Vänners seglarskola har sin hemmabas. Alla stränderna är privatägda.

Fiske med handredskap är fritt i Stockholms skärgård och för den som har egen båt går det bra att fiska utanför Sandhamn. Här kan man fånga abborre, gädda, strömming, sik, havsöring och en och annan plattfisk. Sandhamnsguiderna erbjuder även spännande fiskeresor.

Via Sandhamnsguiderna går det också att gå på anordnade turer på ön till fots eller med cykel samt att hyra cyklar, kajaker och skidor för att ta sig runt på ön på egen hand. Det finns också möjlighet att boka andra roliga gruppaktiviteter och få mer information om ön via Sandhamnsguiderna som även har turistinformation.

För historieintresserade finns även det lilla skärgårdsmuseet, kallat Australia, som ligger intill det kulturminnesmärkta Tullhuset. Museet har funnits sedan 1966 och är öppet dagligen under sommartid. I Ankarets minigalleri och på Sands Hotell anordnas även fotoutställningar.

För den som är intresserad av segling finns även kappseglingar som anordnas av Kungliga svenska segelsällskapet (KSSS) med både internationella och nationella deltagare.

Föreningsliv

På Sandhamn finns flera verksamma föreningar som tillsammans bidrar till gemenskap, engagemang och aktivitet på ön.

Sandhamns Vänner bidrar till många aktiviteter för ökad trivsel. Föreningen är ideell och har som mål att göra Sandhamn trivsamt på alla sätt. Föreningen arbetar för detta genom att arrangera olika aktiviteter samt genom att arbeta för att bevara och sprida Sandhamns kultur och historia. Den som vill vara medlem i föreningen kan ansluta sig genom att betala medlemsavgift. Medlemsavgifterna som föreningen får in går bland annat till valborgsfirande, simskola, optimistjollar för seglarskola och lördagskappseglingar, midsommarfirande, loppmarknad, Sandhamn triathlon och årsbok med telefonkatalog. Medlemskap i föreningen ger även medlemsförmåner.

Sandhamns Ekonomiska Företagareförening har funnits sedan 1985 och bidrar till utvecklingen av Sandhamn genom att främja företagarnas ekonomiska intressen. Det gör föreningen bland annat genom att tillhandahålla servicetjänster samt teckna inköpsavtal och tjänsteavtal att nyttjas av medlemmarna samt genom att företräda medlemmarnas intressen i frågor av allmän gemensam natur gentemot myndigheter och organisationer. Föreningen arbetar även löpande för utbyte av information och erfarenheter medlemmarna emellan. Tillsammans engagerar föreningen sig också i marknadssamverkan som gagnar medlemsföretagens utveckling. Företagarföreningen har 28 verksamma företag som medlemmar.

Sandhamnsområdets intresseförening bildades 1978 och har som mål att arbeta aktivt för den bofasta befolkningen på Sandhamn och närliggande öar. Det är krav och önskemål från den bofasta befolkningen som styr intresseföreningens agenda. Den som vill bli medlem i föreningen måste vara mantalsskriven och bofast inom föreningens verksamhetsområde. Intresseföreningen är med i SIKO (Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation), och sitter med i Värmdö kommunala skärgårdsråd och det Interkommunala skärgårdsrådet. Föreningen är också remissinstans till både kommun, länsstyrelse och landsting i vissa frågor.

Sandhamns Bredbands Förening (SBF) har funnits sedan 2002. Föreningen arbetar för att bygga upp infrastrukturen för bredband och leverera till kund. Fokus är främst på Sandhamn men även på att få ett fungerade bredband på de närliggande öarna. Den som vill få tillgång till bredband via föreningen måste teckna ett medlemskap.

Eknö Hemman Samfällighetsförening, även kallat Hemmanet, förvaltar mark och byggnader som ägs gemensamt av 144 olika fastigheter som i sin tur är ägda av några hundra privatpersoner. Hemmanet har sitt ursprung från 1850-talet och hette tidigare Bystyrelsen för Eknö Hemman Nr 1. Stamhemmanets historia går dock tillbaka till 1500-talet som omfattade öarna Eknö, Vindalsö, Skarprunmarn, Getholmen, Sandön, Kroksö-Björkö, Lökholmen och Korsö. Föreningen lyder under 1973 års lag om förvaltning av samfälligheter.

Föreningens vision för sitt arbete är ”Eknö Hemman verkar för att Sandhamn ska vara ett livskraftigt samhälle året runt och med hänsyn till traditioner, kultur och miljö arbeta för att bevara Sandhamn som en av Sveriges mest kända skärgårdsorter”.

Sandhamns Samfällighetsförening har funnits sedan 1993 genom förrättning enligt anläggningslagen. Genom förrättningen fastställdes vilka vägar som ska skötas gemensamt av och för alla medlemmar i föreningen samt ett andelstal för varje fastighet. Sandhamns Samfällighetsförening förvaltar de vägar som ska skötas gemensamt. Ett övergripande resonemang i föreningen är att långsiktigt begränsa trafiken men ändå inte förhindra trafik som krävs för att kunna genomföra byggprojekt, som då dock i princip ska täcka sina kostnader för slitage.

Trouvilleföreningen har funnits sedan 1957. Alla fastighetsägare, 84 stycken, i Trouville är medlemmar i föreningen som tillvaratar medlemmarnas intressen och bland annat sköter gemensamma bryggor och tvättstuga.

Sandhamns kapellstiftelse som äger och förvaltar verksamheten vid kapellet är även en betydande verksamhet på ön. Sandhamnsborna har själva finansierat kapellet och äger det nu genom stiftelsen. Kapellet invigdes 1935 och kyrkogården, som ligger cirka 500 meter väster om kapellet, började tas i bruk 1834. I kapellet firas gudstjänst varje söndag under juli månad och vissa helger under resten av året.