Allmänt om Svartsö

Svartsö är cirka 8 km lång och 2 km bred. Ön tillhör Värmdö kommun och är en av de större öarna i mellanskärgården med runt 75 bofasta, varav cirka 35-45 procent är kvinnor. På sommaren ökar antalet boende till runt 800 personer.

Svartsö är en del i en större ö-grupp där även Lådna, Hjälmö, Gällnö, Träskö, Trångholmen och Karklö ingår. Även på de kringliggande mindre öarna finns ett flertal permanenthushåll. På Lådna, Hjälmö, Gällnö och Trångholmen finns över 10 bofasta per ö (Lådna cirka 45 bofasta, Hjälmö cirka 20 bofasta, Gällnö cirka 25 bofasta och Trångholmen cirka15 bofasta).

Precis som på många andra öar i Stockholms skärgård har antalet fastboende på Svartsö minskat de senaste åren. I hela Värmdö kommun har den bofasta befolkningen på öar utan fastlandsförbindelse minskat med 81 personer mellan åren 2010 och 2013. Ungefär 6 000 personer besökare Svartsö varje år, varav 4 000 gästnätter och resterande dagsbesökare. På ön finns runt 250 stycken fritidshus och marken ägs till största del av privatpersoner.

Karta över Svartsö och kringliggande öar. FÖRSTORA BILD

Förr i tiden

Svartsö befolkades troligen under medeltiden. Vid Alsvik, Skälvik och Svartsö fanns skattegårdar under 1500-talets mitt vilket gjorde ön till områdets mest befolkade. Gårdarna utvecklades så småningom till byar.

I början av 1700-talet brändes Svartsö, som många av de kringliggande öarna, av rysshärjningarna. Ett av de äldsta husen som finns bevarat på ön idag är stenhuset i Alsviks by, som bankokommissarie Johan Söderling lät bygga år 1732. Andra byggnader som finns bevarade är öns skola och ett missionshus som numera är öns hembygdsgård, vilken byggdes vid 1800-talets slut. Ungefär omkring samma tid började även stockholmare upptäcka skärgården och komma ut som sommargäster till Svartsö och kringliggande öar. Till en början hyrde de in sig hos ortsbefolkningen men med tiden byggde de sina egna sommarhus.