Förbindelser och transport

 

Avstånd och tid

Att färdas från Svartsö till närmaste huvudort (ort med bank med full service, postkontor, systembolag klädbutiker mm) tar cirka 95 minuter med privat färdsätt och cirka 105 minuter med kollektivtrafiken. På samma restid kommer du cirka 14 mil (142 km) på land om du kör i 90 km/h.

Bryggor

På Svartsö finns fyra bryggor, Alsvik, Skälvik, Söderboudd och Norra Svartsö. Underhåll och tillsyn av bryggorna sköts av Svartsö Samfällighetsförening.

Både Waxholmsbåtar och Cinderellabåtar trafikerar ön. År 2016 var antal påstigande med Waxholmsbolagets båtar 19 633 personer. Antalet avstigande samma år var 18 920 personer. Utöver Waxholmsbolagets bryggor finns det många mindre gästbryggor men fler bryggor behövs för att kunna ta emot besökare.

Bredband

Svartsö ingår i ett nytt stödområde som beviljades i Landsbygdsprogrammet våren 2015. Det är ett delområde i en större bredbandsutbyggnad där även Ljusterö ingår som väntas pågå till och med 2019. Österåker Stadsnät är utförare även för Svartsö i ett pilotsamarbete över kommungränsen.

Godstransporter

Godsleveranser till företag och privatpersoner sker med Waxholmsbolagets godstrafik.

Lokala transporter

På Svartsö finns ett grusvägnät. Det går en grusväg från Marsängen i väster förbi Alsvik och vidare till Söderboudd i öster och en väg mellan Norra Svartsö brygga och Skälviks brygga. Grusvägarna fungerar väl året runt med både lättare och tyngre fordon samt för att promenera och cykla. Ett vanligt sätt att färdas på ön är via flakmoppe. Det finns runt 50 stycken flakmoppar på ön och flera cykeluthyrningar.

Allt underhåll av vägarna sköts av en lokal entreprenör på Svartsö Samfällighetsförenings uppdrag. Föreningen underhåller ca 18 km väg och genomför regelbunden inventering och tillsyn.

I området kring Svartsö finns flera olika sjötaxibolag som utför persontransporter året om med båt och svävare.