Näring

Fiske och jordbruk var länge huvudnäringar och bedrevs i ungefär samma omfattning och det har funnits förhållandevis gott om åkerjord. Svartsö by med två jordbruksfastigheter hade exempelvis hela 15 tunnland åker i början av 1600-talet, motsvarande ungefär elva fotbollsplaner. Förr i tiden var även jordgubbsodlingarna stora och gav sina utövare en god kontantinkomst. Med tiden har fritidsboende kommit att bli en viktig försörjningsbas och flera olika företag är idag verksamma på ön.

Skolan som är i kommunens regi är en stor arbetsgivare på ön. De fastboende arbetar till exempel inom förskolan och skola, affär och krog. Annan näring i området är byggverksamhet, varvsrörelse, skogs- och jordbruk, konst- och konsthantverk, stuguthyrning, matproduktion och vandrarhem. En handfull personer arbetspendlar till Svartsö med reguljära och egna båtar från kringliggande öar, (bl.a. Husarö, Norra Stavsudda, Ingmarsö, Västra Lagnö och Lådna) och en del arbetspendlar till kringliggande öar, (bl.a. Nässlingen och Ingmarsö). Totalt är 27 näringslivsverksamheter verksamma på Svartsö men egen företagarförening saknas.