Utbildning, kultur och föreningsliv

 

Skola, förskola och bibliotek

Värmdö Skärgårdsskola har fem avdelningar med en av dem på Svartsö vilken har årskurserna F-9. År F-5 har all sin undervisning på Svartsö, medan år 6-9 åker till Djurö två dagar veckan. På Svartsö bedrivs även förskola.

I skolans lokaler på finns ett bibliotek som sköts av skolans personal. Biblioteket tillhör inte Värmdö bibliotek och omfattas därmed inte av samma biblioteksservice som de kommunala biblioteken.

Bokbåten, som besöker skärgårdsöar, kommer även till Svartsö, en gång på hösten och en gång på våren. Bokbåten drivs av Regionbiblioteket Stockholm i samarbete med skärgårdskommunerna. Öar med skolor/förskolor får längre besökstid i båten. Önskemål om böcker kan lämnas in till bokbåten innan de lättar ankare.   

Kultur och friluftsliv

Den som vill uppleva Svartsö kan enkelt promenera eller cykla runt på ön och önskas ett dopp finns goda möjligheter att finna ostörda badklippor och lugna ankarvikar. En fast badplats (Hembygdsgårdsstranden) finns även vid Alsvik.

På ön finns mycket gammal bebyggelse. I Alsviks by som är en av de äldsta byarna ligger det gamla stenhuset, byggt 1732. Ett av de äldsta missionshusen i skärgården finns också att beskåda. Missionshuset byggdes av Svartsöbor och invigdes år 1880. Idag fungerar huset som Hembygdsgård och används för möten, fester, utställningar, marknader, filmvisningar med mera. Träskö kvarn på närbelägna Träskö, som är en av få bevarade kvarnar i skärgården kan också ses efter överenskommelse med ägaren, kvarnen är privatägd.

På Svartsö finns även mycket vacker natur med flera insjöar att upptäcka. Storträsk, som ligger bredvid Lillträsk, är den största av öns insjöar. I Storträsk ligger Boholmen som är en egen liten ö. Boholmen har en intressant historia. Hit flydde öborna under rysshärjningaran år 1719. De grävde ner sina ägodelar för att gömma dem för ryssarna och enligt sägnen kommer en förbannelse att drabba den som försöker leta efter de gömda ägodelarna.

På Svartsö finns inga vandringsleder men på närliggande ön Hjälmö finns en ca 1,2 km lång natur och kulturstig, kallad ”Drömmarnas stig”. ”Barnens skog och lekhäng” med olika aktiviteter för barn finns i anslutning till stigen. På närliggande ön Lådna finns också en mullestig som riktar sig till de yngre barnen. På Gällnö, mellan Gällnönäs och Gällnö by, ligger även en fyra kilometer lång natur-och kulturstig.

För den som vill båtluffa i området finns Båtluffarleden som är ett samarbete mellan skärgårdskommunerna och Waxholmsbolaget genom vilket kommunerna kompletterar Waxholmsbolagets båtar med roddbåtar mellan vissa öar för att underlätta för besökarna att byta båtlinje. Mellan Gällnö och Karklö finns roddbåtar som Värmdö kommun ansvarar för.

Föreningsliv 

Föreningslivet är rikt vilket bidrar till mycket engagemang och aktivitet på ön. Hembygdsföreningen anordnar bland annat kulturvecka med en rad olika aktiviteter i Bygdegården varje år under en vecka i juli. Exempel på aktiviteter är konstutställning, familjedag och hembygdsdag. Veckan avslutas alltid med den spännande svinrodden, en tävling med gamla och nybyggda tvåmänningar. Ett annat uppskattat evenemang under sommaren är Svartsöruset, där både mer och mindre vana löpare deltar.

Intresseföreningarna Svartsörådet och Skärgårdsliv på Svartsö är också verksamma på ön. Svartsörådet vars övergripande mål är att Svartsö ska förbli en levande ö i Stockholms skärgård verkar för samrådslösningar mellan myndigheter, bofasta och fritidsboende och har representanter i det Skärgårdsråd som finns i Värmdö kommun. Rådet har funnits sedan 1994 och har idag cirka 150 medlemmar.

Skärgårdsliv på Svartsö (SPS) bildades 1995 som en reaktion på de omfattande exploateringsplaner som lanserades i ”Fördjupad översiktsplan för Svartsö”. Föreningens övergripande mål är att Svartsö får behålla skärgårdsöns unika kulturlandskap med både natur och djur.  Föreningen har idag cirka 120 medlemmar.

Andra aktuella föreningar är Svartsö Samfällighetsförening som har hand om vägar och bryggor som alla fastighetsägare på ön är knutna till, Värmdö norra skärgårds hembygdsförening som anordnar evenemang i Hembygdsgården och närområdet, Vi unga öbor som anordnar aktiviteter för barn och ungdomar och Ö-företagarna som är en företagarförening som vissa av företagarna på Svartsö är anslutna till.

Även Mellanskärgårdens Intresseförening är verksam i Stockholms mellersta skärgårdsområde. Föreningen företräder i första hand den fastboende befolkningens intressen.