Förbindelser och transport

Avstånd och tid

Att färdas från Tjockö till närmaste huvudort (ort med bank med full service, postkontor, systembolag klädbutiker mm) tar cirka 50 minuter med privat färdsätt och cirka 60 minuter med kollektivtrafiken. På samma restid kommer du cirka 7,5 mil (75 km) på land om du kör i 90 km/h.

 
Bryggor

På Tjockö finns två trafikerade bryggor, Tjockö Ångbåtsbrygga och Tjockö Rovholmen. Bryggorna trafikeras av Waxholmsbolagets båtar året om. År 2016 var antalet påstigande på Waxholmsbolagets båtar 6 056 personer. Antalet avstigande samma år var 6 170 personer. Övriga öar har ingen trafik med Waxholmsbolaget.

Det saknas gästhamn på Tjockö. För den som kommer med egen båt och ska besöka Ö-butiken eller Ö-krogen finns dock möjlighet att förtöja vid Roholmsbryggan på Tjockös norra sida, Där finns det två–tre båtplatser för gäster bredvid passbåtens tilläggningsplats. På flera ställen runt Tjockö finns även bra naturhamnar för båtfolk. På Fejan finns gästhamn med plats för cirka 30 båtar och på Söderarm finns en gästbrygga.

Förbindelsen med fastlandet (Räfsnäs) upprätthålls med passbåtstrafik i Waxholmsbolagets regi med sex–sju turer på vardagar och två–tre turer på helger. Fejan och Enskär har fyra–fem turer på vardagar och samma helgtrafik som Tjockö.

 
Bredband

Tjockö skärgård förses idag med snabbt bredband via antingen radiolänk från en 18 meter hög mast på Vadberget, belägen relativt mitt på huvudön, eller det gamla kopparbaserade telenätet. Radiolänken förser idag hela huvudön samt öarna Fejan, Markobben och Söderarm med som mest 50 Mbit hastighet. Billigaste abonnemanget är för 2 Mbit hastighet. 32 abonnenter är anslutna.

Många hushåll använder det fasta telefonnätet (kopparledning) för uppkoppling till Internet (ADSL). Detta ska avvecklas, men det är inte känt när.ADSL abonnenter som bor i närheten av telestationen kan få hastigheter på ca 30 Mbit per hushåll. Hastigheten dämpas ju längre bort från telestationen som de anslutna byggnaderna befinner sig. Söderarm som ligger längst bort är 16 km från telestationen.

Fiber finns framdraget till telestationen som ligger relativt mitt på ön, men inga abonnenter är ännu anslutna. Norrtälje Energi skickade ut ett erbjudande om fiberanslutning till cirka 70 centralt belägna fastigheter i november 2016 men anslutningen blev för låg för att gå vidare. På omkringliggande öar saknas framdragen fiber.

Västra Tjockö med vissa undantag förses med relativt god mobiltäckning från fastlandet, medan östra sidan hamnar i en radioskugga, genom att signalen dämpas när den passerar ön. Söderarm och dess närområde har god mobiltäckning, tack vare den lokala mobilmasten som även förser båttrafiken med mobiltäckning.

Förklaring till kartbild: PTS Bredbandskartläggning 2016: Grön prick = byggnad med 100mbit (genom VDSL, inte fiber), Röd prick = byggnad utan 100mbit. Mobilkartläggningen (alla operatörer): Grön ruta = god mobiltäckning för 4G, Gul-Orange ruta = begränsad mobiltäckning för 4G, Röd ruta = dålig mobiltäckning för 4G.

 
Post och paket

Tjockö har ett eget postnummer och posten på Tjockö sköts av Ö-butiken som hämtar den varje vardag från postbilen i Räfsnäs. Tidningar och brevförsändelser levereras sedan i de centralt belägna brevlådorna på ön. Paket från PostNord kan hämtas i butiken, medan försändelser från DHL och Schenker hämtas i Norrtälje. Boende på Fejan, Söderarm, Enskär och Markobben hämtar sin post i Räfsnäs.

 
Godstransporter

Waxholmsbolaget har inga godstransporter till Tjockö, utan det måste ordnas med privata båtar.

 
Lokala transporter

På Tjockö finns en grusväg och det är lätt att ta sig fram över ön. Huvudvägen, som går från Ångbåtsbryggan i väster till östra sidan är cirka fyra kilometer lång. Från huvudvägen utgår en del vägar i sämre skick samt många stigar. Huvudvägen ägs och sköts av en vägsamfällighet där alla Tjockös fastighetsägare är medlemmar. Driften finansieras av medlemsavgifter och ett mindre statsbidrag.

Det absolut vanligaste fordonet på ön är fyrhjulingar. Det finns också en del cyklar.

I Tjockö skärgård finns två sjötaxibolag, Enskärs Sjötransport och Räfsnäs sjötransport, som utför persontransporter året om med båt eller svävare.