Näring

Idag finns runt 13 näringslivsverksamheter på Tjockö och omkring 20 näringsverksamheter totalt i Tjockö skärgård. Det finns en lokal företagarförening, Rådmansö Frötuna Företagarfrening, som många av de lokala företagen i området är anslutna till. Företagarna har även möjlighet att vara med i Skärgårdsföretagarna och butiker med öppet året runt i området har möjlighet att ansluta sig till Skärgårdshandlarna.

De fastboende arbetar till exempel inom bygg- och transportbranschen och/eller med service. Ett fåtal fastboende pendlar till Norrtälje.