Utbildning, kultur- och föreningsliv

Skola, förskola och bibliotek

På Tjockö saknas skola och förskola. Närmaste skolan är Rådmansö skola gällande årskurs F-6. Högstadieelever är hänvisade till Norrtälje, sedan högstadiet lades ner i Rådmansö skola hösten 2017. Närmaste förskola, som tillhör Norrtälje Östra förskoleområde, är Rådmansö förskola i Södersvik. Vårterminen 2018 finns 38 barn och sju pedagoger i förskolans verksamhet. Även på Gräddö finns en förskola, vilken är den närmaste förskolan för öarna i Tjockö skärgård.

Det finns inget kommunalt bibliotek på Tjockö, men i Ö-butiken finns ett mindre eget anordnat bibliotek med huvudsakligen skänkta böcker. Närmaste bibliotek finns i Norrtälje.

 
Kultur- och friluftsliv

Möjligheterna till friluftsliv är goda. På stora delar av Tjockö är det smidigt att promenera och det finns fina små stigar som leder in i svamp- och blåbärsskogar.   

I Tjockö by är den gamla skärgårdsbebyggelsen väl bevarad. Det är en av få byar i skärgården som än idag har kvar något av gammal karaktär. På öns nordvästra sida, alldeles i närheten av fyren, finns en naturlig sandstrand.

Tvättstuga och bastu finns i närheten av krogen och butiken i Tjockö by. Tvättstugan och bastun är öppen för användning året runt mot betalning.

Museum saknas på Tjockö men på Söderarm finns ett litet museum. I muséet finns saker som har hittats på ön, gamla bilder och texter med utdrag ur Söderarms historia. Som konferensgäst på Söderarm finns även möjlighet till andra aktiviteter, exempelvis går att det att prova den vedeldade ”bunkerbastun” med badtunna, prova spinnfiske eller ta en roddbåtstur. Här finns också möjlighet till en guidad tur i fyren. Även på Fejan finns en hel del att uppleva, bland annat finns möjlighet att hyra kajak eller bo i ”lyxtält”.

Klassiska arrangemang på Tjockö är midsommarfirandet som genomförs på midsommardagen, en tradition sedan slutet av 1940-talet. Ett annat arrangemang är Skärgårdscupen i fotboll, som startade på initiativ av några Tjocköbor och har varit en tradition i över 40 år. Cupen sker i samarbete med Enskär, Gisslingö, Gräddö, Räfsnäs, Tyvö och Vätö och platsen för turneringen roterar mellan de olika deltagarna. Skärgårdscupen genomförs oftast i slutet av juli, under två helger.

Fiske med handredskap är fritt i Stockholms skärgård och för den som har egen båt går det bra att fiska utanför öarna i Tjockö skärgård.

 
Föreningsliv

På Tjockö finns flera verksamma föreningar som tillsammans bidrar till gemenskap, engagemang och aktivitet på ön.

Ö-butiken, som är Tjockös året-runt-öppna butik, drivs numera som ett aktiebolag där aktierna ägs av fast- och fritidsboende. Butiken startade som en ekonomisk förening, när den gamla butiken lades ner 1991.

Tjockö Bygård är en ideell förening som driver och vårdar Tjockö Bygård. Fram till 1956 var det öns skola. När skolan lades ner överlät kommunen byggnaden till Tjockö Byalag och övriga bofasta på Tjockö och kringliggande öar. Numera är Bygården grundligt renoverad och innehåller en samlingslokal, ett välutrustat kök samt en lägenhet på två rum och kök som tidvis hyrs ut. Bygården går att boka för föreningsmöten eller dagkonferenser samt privata arrangemang. Några gånger per år ordnas också så kallade trivselkvällar, ofta med musikaliska inslag.

Tjockö Tvätt- och Badhusförening har varit verksam sedan mitten på 50-talet och har ett 40-tal medlemmar. Föreningen äger tvättstugan, som ligger centralt på ön. Här kan alla tvätta mot en avgift. Föreningen hyr också ut ett utrymme till öns brandvagn.

Tjockö byalags samfällighetsförening består av personer vars fastigheter äger delar av Tjockö bys samfällda marker och fiskevatten. Markerna ligger främst på Tjockö, men även några kobbar och skär ingår. Byalagets uppgift är att förvalta den samfällda marken och fiskevattnet. Byalaget äger också passbåtsbryggan på Rovholmen samt Rovholmsspången.

Tjockö vägsamfällighetsförening är en samfällighetsförening där samtliga fastigheter, 141 stycken, är delägare. Tjockö vägsamfällighetsförening, förrättades av Länsstyrelsen i sin nuvarande form i slutet på 70-talet. Alla fastigheter har andelstalet 1 dvs alla betalar samma avgift oberoende av fastighetens storlek eller läge på ön.