Utbildning, kultur och föreningsliv

 

Skola, förskola och bibliotek

På Utö finns en liten F-9-skola. Eleverna i de äldre åldrarna samarbetar med Dalarö skola i vissa ämnen. På skolan går 22 barn läsåret 2017/2018.

Lokalt bibliotek saknas på ön men Bokbåten, som besöker skärgårdsöar, besöker Utö en gång på hösten och en gång på våren. Bokbåten drivs av Regionbiblioteket Stockholm i samarbete med skärgårdskommunerna. Öar med skolor/förskolor får längre besökstid i båten. Önskemål om böcker kan lämnas in till bokbåten innan de lättar ankare.

Kultur och friluftsliv

Utö är ett av de mest populära utflyktsmålen i Stockholms södra skärgård. Här finns mycket att göra för den som gillar aktiva aktiviteter som segling, paddling, minigolf, boule samt fiske- och skärgårdssafari. På finns också möjlighet att hyra cyklar och mopeder eller spela fotboll, tennis och biljard. Hembygdsföreningen driver ett gruvmuseum som har öppet under sommartid samt en hembygdsgård. Studio Utö finns även för den som vill prova på att dreja. Den 18e maj 2018 invigs Motionscentra Utö, av föreningen Destination Utö. Det blir då premiär för det nyuppförda utegymmet och flera mil röjda och uppmärkta stigar.

Andra sevärdheter är Utö gruvor med vattenfyllda gruvhål som ligger i den gamla gruvbyn och Utö kvarn och Lurgatan, byggnader från 1700-talet som har utsetts till byggnadsminnen.

Ett byggnadsminne ska berätta om historiska skeenden och hur samhället förändrats över tid. Det kan handla om enskilda personers liv eller specifika händelser. Syftet är att bevara spår av historien för att förstå morgondagens samhälle. Men även att säkra upp för att alla människor kan tillgodoses med viktiga delar av vår historia.

Det finns två typer av byggnadsminnen, statliga och enskilda. Statliga byggnadsminnen ägs av staten och berättar viktig historia om den statliga förvaltningen. Det är regeringen som beslutar om dessa byggnadsminnen. Enskilda byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen beslutar Länsstyrelserna om, de har även tillsynsansvar. De prövar frågor om tillstånd till åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna. Utös byggnadsminnen är enskilda.

Utö kvarn uppfördes 1791 och är av en holländsk modell, även kallad hättkvarn. Kvarnens maskineri är bevarat och kan vridas i lämplig vindriktning. Fram till 1921 var kvarnen i bruk. Utö järnmalmsgruvor lät bygga kvarnen för att försörja befolkningen med mjöl. Kvarnen är intakt och har ett vinddrivet sågverk i anslutning. 2001 förklarades kvarnen som ett enskilt byggnadsminne. Från Utö kvarn sträcker sig utsikten över Utö och Mysingen och kvarnen är ett välkänt sjömärke.

De låga parstugorna på Lurgatan som är uppförda på 1700-talet var bostäder åt gruvarbetarna och är enskilt byggnadsminne sedan 2001. I de röda husen har författare som Evert Taube och Kar de Mumma bott, numer befolkas dem av sommargäster. Idag används byggnaderna som fritidsbostäder.

På Utö finns även en fornborg som troligtvis är daterad till brons- och/eller järnåldern. Det råder delade meningar om vad användningsområdet varit, vissa hävdar att användningsområdet var för att försvara sig mot fienden, andra som en helig plats för heliga stunder. Utös fornborg är belägen på sydvästra delen av ön. Det finns också tre stycken ryssugnar på ön. Det sägs att de byggdes och användes av ryssarna under rysshärjningarna i skärgården år 1719 som bak- eller värmeugnar.

Badplatser finns på ett flertal ställen på ön, vid Barnens bad finns en sandstrand och vid Rävstavik kan man bada från klipporna. Även på Utö skjutfält finns en fin sandstrand vid namn Stora Sand, som nås när militären inte har övningar där. På Ålö finns även en vacker hästskoformad sandstrand, ett vackert kulturlandskap och stora skogsområden att stöva i.

Här finns även flera vackra stigar att vandra. Utöstigen är en ca 3 km lång natur- och kulturstig som utgår från Gruvbryggan. Gruvstigen har skyltar med QR-koder där du via din mobil kan lyssna till spännande Utöhistoria.

Återkommande traditioner på Utö under året är Lådbilsrally i prästbacken, flakmoppeloppis vid hembygdsgården och Utö Swimrun som är en kvaltävling till ÖTILLÖ med start och stopp vid Utö värdshus. På hösten hålls tävlingen ÖTILLÖ med målgång på Utö.   Varje år, en helg i maj, genomförs även Kickstart Utö. Träna, ät gott och må väl.

Föreningsliv

På Utö finns flera verksamma föreningar som tillsammans bidrar till gemenskap, engagemang och aktivitet på ön.

Utö Hembygdsförening har varit verksam sedan 1944 och har idag omkring 230 medlemmar. Föreningen äger Hembygdsgården, det gamla torpet Ramsvik, som i slutet av 1940-talet flyttades från södra ön till nuvarande plats i närheten av Spränga brygga. Idag används huset mest i föreningens egen verksamhet. Hembygdsföreningen ansvarar också för Utö Gruv- och Hembygdsmuseum, som finns beläget mittemot Utö Värdshus vid Gruvbryggan och genomför många andra aktiviteter på ön, exempelvis berättarträffar, flakmoppeloppis och olika utställningar.

Destination Utö Ekonomisk Förening har funnits sedan 2013 och har idag cirka 10 medlemmar. Föreningen arbetar med att ständigt förbättra tillgängligheten vilket bland annat har handlat om att erbjuda kvällsturer med taxibåtar, driva ett öppet WiFi-nät i Gruvbyn, att röja gamla stigar och att bygga ett utegym. Samverkan har skett med Landsbygdsprogrammet, Haninge kommun, Länsstyrelsen i Stockholm och Stockholms läns landsting (Tillväxt- och Regionplaneförvaltningen) för att få ekonomiskt stöd för olika satsningar. Föreningen presenterar även information på http://www.uto.se och Facebook utö.se.

Utö kontakt- och intresseförening grundades 1974 och har omkring 80 medlemmar. Föreningen har till uppgift att tillvarata öbornas intressen i samhällsfrågor och arbeta för en utveckling som gynnar boende i gamla Utö församling. Anledningen till valet av den gamla beteckningen är att den täcker in alla öar runt om Utö och Ålö till exempel Aspö, Nåttarö med flera.

Företagarföreningen Utö (FFU) har varit verksam sedan 1992 och har omkring 30 medlemmar. Föreningens ändamål är att verka för en positiv samhällsutveckling och social gemenskap mellan företagare befolkning på öarna i Haninge kommun. FFU äger även Utö parkerings AB som bedriver parkering vid Årsta brygga samt en pontonbrygga i Årsta där medlemmar och Ö-bor har möjlighet till tillfällig förtöjning med egna båtar vid ärenden på fastlandet. Ett arbete pågår löpande med att förbättra parkeringen och försöka utöka antalet parkeringsplatser.

Utö sportklubb (USK) arbetar för hälsa och motion och bidrar med olika sportaktiviteter på ön.

Skärgårdsstiftelsen som äger och förvaltar markområden på ön är även en betydande aktör för utvecklingen av ön. Stiftelsens verksamhet är skiftande. Utöver det handfasta arbetet med tillsyn, naturvård, fastighetsskötsel och jordbruk är stiftelsen en viktig instans i frågor som rör den långsiktiga utvecklingen av skärgården. Arbete pågår ständigt för att främja utvecklingen av skärgården i bredare bemärkelse. Ett antal projekt för utveckling av exempelvis infrastruktur, besöksfrågor och miljö- och ungdomsfrågor har startats på senare år. Stiftelsen sprider även information om sina områden.