Näring

Förr i tiden var gruvdrift, jordbruk och fiske viktiga näringar. Idag är flera olika företag verksamma på ön. Totalt finns runt 58 näringslivsverksamheter. Företagarna på ön har möjlighet att vara med i Utö Företagarförening som verkar för en positiv samhällsutveckling och social gemenskap mellan företagare och befolkning på Utö med omnejd. Det finns även möjlighet att gå med i föreningen Destination Utö som fokuserar på besöksnäringsfrågor och verkar för en hållbart växande besöksnäring.

Till de större arbetsgivarna på Utö räknas Haninge kommun, Utö Rederi, Utö Värdshus och Försvarsmakten. Även Skärgårdsstiftelsen har flera anställda som arbetar på ön. Fastboende arbetar exempelvis inom turism, handel, jordbruk, hantverk på varvet och på Utö skola. En del fastboende bedriver även konsultverksamhet. Få arbetspendlar till annan ort.