Gällnö ligger i mellanskärgården och tillhör Värmdö kommun. Ön uppvisar såväl geologiskt, historiskt och biologiskt en typisk skärgårdsmiljö där både bebyggelsen och odlingslandskap har bevarats ovanligt väl.

På Gällnö bor omkring 20 bofasta och många deltidsboende. Likt situationen på de flesta av öarna i Stockholms skärgård ökar antalet boende på Gällnö under somrarna då fritidsboende kommer ut till sina stugor.