Ornö tillhör Haninge kommun och ligger i Stockholms södra skärgård. Ön är känd för sin orörda natur med stora skogsområden och större områden med ädellövskog. Södra delen av ön är naturreservat samtidigt som en stor del av norra ön är relativt otillgänglig och påminner om vildmark.

Till Ornö går bilfärja året runt och på ön bor det omkring 260 åretruntboende. Flertalet bor inom områdena Kyrkviken på öns östra sida, Skinnardal-Hässelmara på öns västra sida samt i Lättinge och Brunnsviken i sydväst. Mycket av den service som finns är samlad i Kyrkviken. Här finns Ornö Bygdegård som möjliggör och står för en stor del av servicen. På sommaren finns även en mindre butik med tillhörande brödbutik, krog och café.

Ornö ingår i en större ö-grupp som även innefattar Kymmendö, Björkö, Fiversätraö, Mefjärd, Fjärdlång, Segelholmen och Huvudskär.