100 Mbit i Tjockö skärgård - TJOCKÖ

Foto: Clara Brunes Fägerlind/Länsstyrelsen

Inventera möjligheter för bredband, kommunen, leverantörer konsumentverkets vägledning för bredband.

Delmål

Kartläggning av kunder, inventering av teknik och kostnader.

Status Aktiv Start:feb-18 Slut:feb-19 SKRIV UT
Syfte och mål

100 Mbit till alla i Tjockö skärgård med IP-telefoni och tv.

Initiativtagare
Lars Löfstedt
Kontaktperson
Lars Löfstedt
Telefon
070 514 42 82
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Rasmus lundholm
Länsstyrelsen
Claes palmgren
Projektgrupp 
Hans-åke ramdén, Per ericson, Per-åke beijerstam, Sten lindgren
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Länsstyrelsens serviceprogram, Landstingets skärgårdspolitiska program, RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Lars Löfstedt
Rasmus Lundholm
Claes Palmgren
Hans-Åke Ramdén
Per Ericson
Per-Åke Beijerstam
Sten Lindgren

Kontakt

Kontaktperson: Lars Löfstedt
Telefon: 070 514 42 82

* Obligatorisk information