100 Mbit i Tjockö skärgård - TJOCKÖ

Foto: Clara Brunes Fägerlind/Länsstyrelsen

Projektidé

Inventera möjligheter för bredband, kommunen, leverantörer konsumentverkets vägledning för bredband.

Delmål:

  • Kartläggning av kunder, inventering av teknik och kostnader.
Projektet är genomfört

En kartläggning har genomförts och bredband har börjat byggas på ön. Norrtälje kommun har bidragit med finansiering för spridning av rapporten. 

Status Genomförd Start:feb-18 Slut:jun-20 SKRIV UT
Syfte och mål

100 Mbit till alla i Tjockö skärgård med IP-telefoni och tv.

Initiativtagare
Lars Löfstedt
Kontaktperson
Lars Löfstedt
Telefon
070 514 42 82
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Projektgrupp 
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Lars Löfstedt
Telefon: 070 514 42 82

* Obligatorisk information