Gräskö hagar - GRÄSKÖ

Syftet är att hålla de gamla hagarna öppna för att bibehålla Gräskös kulturmiljö. Möjligtvis för att hålla får på dessa marker senare. Detta innebär framförallt en engångsröjning för att återställa markerna. Projektet innefattar att söka ett röjningsstöd och senare kanske även söka stöd för en jordbruksverksamhet. För detta ska gruppen skapa en ekonomisk förening. Röjningen kräver inköp av maskiner, samt rådgivning kring röjning av ängar och kulturmiljöer. 

Status Aktiv Start:okt-18 Slut:apr-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Skapa en förening (ideell eller ekonomisk), kontakta markägare, söka stöd (engångsröjning av betesmark (krävs ekonomisk förening), inköp av material, planering av själva röjningen.

Initiativtagare
Jorunn Joiner
Kontaktperson
Jorunn Joiner
Telefon
072 449 41 14
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Paulina lilljander, Peter hammarbäck
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Jorunn Joiner
Telefon: 072 449 41 14

* Obligatorisk information