Allmän samlingslokal/aktivitetshus - GRÄSKÖ

Det finns ingen gemensam samlingslokal på ön. En stor lokal skulle kunna användas året runt, både av sommargäster och fastboende. Exempelvis kan den användas till möten, fester, utställningar, filmvisning, konserter och gemensamma pubkvällar. Det skulle ge möjlighet till fler aktiviteter vintertid och göra ön mer attraktiv för åretruntboende. En idé är att ha en del av lokalen som förråd åt fastighetsägarföreningen. 

Status Aktiv Start:dec-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Skapa en gemensam samlingslokal/ett aktivitetshus på ön för att skapa möjlighet till bättre kommunikation och öka samverkan bland boende.

Delmål: Söka stöd för en förstudie genom Leader, kommunen, kanske även samverka med Boverket.

Kontaktperson
Malin Lenke
Telefon
070 637 00 48
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Torkel andersson
Finansiering
Ej klar
Total budget
3 000 000 kronor
Referens mot befintliga strategier

Kontakt

Kontaktperson: Malin Lenke
Telefon: 070 637 00 48

* Obligatorisk information