Ångbåtsbryggan - TJOCKÖ

Projektaktiviteter
  • Komplettering och förbättring av Ångbåtsbryggan.
  • Underlätta för små och medelstora båtar angöra Ångbåtsbryggan.
Status Aktiv Start:sep-18 Slut:sep-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Säkerställa att inte vara i beroende av privat mark för vissa transporter till ön. Möjlighet för upptagning av båtar, men privat mark får inte användas. Även skapa bättre parkeringsmöjligheter för fyrhjulingar i anslutning till bryggan.

Initiativtagare
Per-Åke Beijersten
Kontaktperson
Per-Åke Beijerstam
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Projektgrupp 
Lars löfstedt, Hans schedin, Hans-åke ramdén
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Landstingets skärgårdspolitiska program, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Per-Åke Beijerstam
Lars Löfstedt
Hans Schedin
Hans-Åke Ramdén

Kontakt

Kontaktperson: Per-Åke Beijerstam

* Obligatorisk information