Ångbåtsbryggan - TJOCKÖ

Projektaktiviteter
  • Komplettering och förbättring av Ångbåtsbryggan.
  • Underlätta för små och medelstora båtar angöra Ångbåtsbryggan.

Projektet är för tillfället vilande men planer finns på att ta upp arbetet. 

Status Vilande Start:sep-18 Slut:sep-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Säkerställa att inte vara i beroende av privat mark för vissa transporter till ön. Möjlighet för upptagning av båtar, men privat mark får inte användas. Även skapa bättre parkeringsmöjligheter för fyrhjulingar i anslutning till bryggan.

Initiativtagare
Per-Åke Beijersten
Kontaktperson
Per-Åke Beijersten
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Per-Åke Beijersten

* Obligatorisk information