Arbetshamn - INGMARSÖ

De som bor på Ingmarsö och har arbetsbåtar behöver kunna lägga till på sin ö. En hemmahamn för arbetsbåtar skulle förenkla för företagare. Mark och viss finansiering finns men ytterligare medel behövs.

Projektet har ett tydligt miljöfokus och har tänkt att det ska krävas undertecknande av ett kontrakt med miljökrav för att få en plats i hamnen.

Status Aktiv Start:dec-16 Slut:dec-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Skapa en hemmahamn för arbetsbåtar på Ingmarsö.

Initiativtagare
Ingmarsö Byalag
Kontaktperson
Elisabeth Wennlund
Organisation
Ingmarsö Byalag
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Kristina eineborg
Finansiering
Delvis (mer än 20%)
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan

Vi som jobbar med projektet

Elisabeth Wennlund
Kristina Eineborg

Kontakt

Kontaktperson: Elisabeth Wennlund

* Obligatorisk information