Archipelago Bio-Driving - SANDHAMN

Utbilda alla de som framför fartyg/båtar reguljärt i skärgården i att framföra med hänsyn till bottenmiljön. Projektet syftar till att minska påverkan på känsliga ställen från den reguljära båttrafiken. Fartyg och båtar ska framföras och manövreras med hänsyn till havsmiljön. Grunda vikar, lekplatser för fiskar och växter ska bevaras. 

Delmål:

  • Kunskapsinsamling
  • Inventering (lokaler och miljö)
  • Instruktioner
  • Genomförande
  • Utvärdering

En magisteruppsats i ämnet har påbörjats i tillsammans med Linnéuniversitetet i Kalmar och Regionen (”Waxholmsbolaget”), som är mycket intresserade. En del andra aktiviteter har också genomförts i projektet, exempelvis rekommendationer kring tekniska hjälpmedel via HaV och  medverkan i delstudien om Båtlivets miljöpåverkan i Tre Skärgårdar. Läs delstudien här.

Status Aktiv Start:mar-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Skapa en obligatorisk utbildning för de som framför fartyg/båtar reguljärt i skärgården för att begränsa, återställa och förebygga skador för bottenlevande växter och djur (lekplatser för fisk).

Initiativtagare
Karin Almlöf
Kontaktperson
Karin Almlöf
Organisation
Skärgårdsföretagarna
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Greenoffshore AB 
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Karin Almlöf

* Obligatorisk information