Archipelago Bio-Driving - SANDHAMN

Utbilda alla de som framför fartyg/båtar reguljärt i skärgården i att framföra med hänsyn till bottenmiljön. Projektet syftar till att minska påverkan på känsliga ställen från den reguljära båttrafiken. Fartyg och båtar ska framföras och manövreras med hänsyn till havsmiljön. Grunda vikar, lekplatser för fiskar och växter ska bevaras. 

Delmål:

  • Kunskapsinsamling, inventering (lokaler och miljö), Instruktioner, genomförande.
  • Utvärdering.
Status Aktiv Start:mar-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Skapa en obligatorisk utbildning för de som framför fartyg/båtar reguljärt i skärgården för att begränsa, återställa och förebygga skador för bottenlevande växter och djur (lekplatser för fisk).

Initiativtagare
Karin Almlöf
Kontaktperson
Karin Almlöf
Organisation
Skärgårdsföretagarna
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Henrik andersson, Ingrid nordemar
Region Stockholm
Åsa tivelius
Greenoffshore AB 
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Landstingets skärgårdspolitiska program, RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Karin Almlöf
Henrik Andersson
Ingrid Nordemar
Åsa Tivelius

Kontakt

Kontaktperson: Karin Almlöf

* Obligatorisk information